Hvordan lage energi i klasserommet?

Et lite samskapende «pop-up forskningsprosjekt»

Norge trenger mange ulike typer energi for å bygge fremtiden. En av de viktigste energitypene er den menneskelige energien. Norske ungdommer må ha tilstrekkelig psykisk og fysisk energi til å lære og utdanne seg slik at de er rede til å gå løs på fremtidens utfordringer. Men Norge har utfordringer knyttet til store energitap hos ungdom på vei mot yrkeslivet. Bare 80 % fullfører videregående i løpet av 5-6år.

Problemstilling: Hva vet vi om dette tapet av læringsenergi? Hva er årsakene og hvilke tiltak kan føre til bedring? 

To forskere fra UIT Norges Arktiske Universitet vil informere ungdomsskoleelever om kunnskap fra vår egen forskning og be om elevenes innspill samt erfaringer med hva som skaper læringsenergi for dem.

På denne måten ønsker forskerne å skape energi i klasserommet gjennom et lite felles «pop-up forskningsprosjekt» sammen med elevene i en ungdomsskoleklasse. Metodene som brukes er fortelling, idemyldring, kategorisering av data og dramapedagogikk.

 

Forskere: Førsteamanuensis Gro Hilde Ramsdal og viserektor, professor Rikke Gürgens Gjærum

Når: 26.09.23 kl 12.00–13.45
Hvor: Hagebyen ungdomsskole
Sted: Harstad
Målgruppe: Studenter, Inviterte
E-post: gfe000@uit.no
Legg i kalender