En bærekraftig omsorg - hvordan klarer pårørende å stå i en omsorgsrelasjon til en demenssyk ektefelle over lengre tid?

Presentasjonen bygger på flere pårørendetreff som har vært arrangert over en treårs periode, dypdeintervju og påbegynt artikkel. Pårørendetreffene har som mål å styrke den enkelte slik at de klarer å ta vare på seg selv og være en ressurs for sin demenssyke ektefelle (bærekraftig).

Pårørende er her samiske kvinner fra 3 ulike kommuner som har stått i en omsorgsrelasjon til en demenssyk ektefelle over lengre tid.

Hvordan har de mestret situasjonen? Hva har holdt dem oppe? Hva har gitt dem energi til å holde ut en omsorgssituasjon der ektefellen blir sykere og sykere, er spørsmål vi prøver å gi svar på i vår presentasjon.

Når: 25.09.23 kl 12.00–14.00
Hvor: Olavgsården sykehjem
Sted: Harstad
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet, Ansatte
E-post: gfe000@uit.no
Legg i kalender