Ableisme på norsk - om diskriminering på grunnlag av funksjonsnedsettelse

Som en del av de nasjonale Forskningsdagene inviterer Institutt for vernepleie og Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning i Harstad til foredrag med professor Inger Marie Lid.

 Under forskningsdagene får vi besøk av Inger-Marie Lid (professor ved VID vitenskapelige høyskole). Hun er blant Nordens fremste og mestpubliserende funksjonshemmingsforskere. Utgangspunktet for hennes foredrag er artikkelen "Ableisme på norsk - om diskriminering på grunnlag av funksjonsnedsettelse" (https://www.idunn.no/doi/10.18261/nnt.39.3.6). Artikkelen ble i 2022 nominert til årets tidsskriftartikkel.

Ableisme handler om bevisste eller ubevisste antakelser og handlinger som fører til ulik behandling av mennesker med funksjonsnedsettelse, på samme måte som rasisme er diskriminering basert på etnisk bakgrunn. Andre ord som brukes på norsk er «funkofobi», «funksjonssjåvinisme» og «funksjonsdiskriminering». I framlegget redegjør Lid for bakgrunnen til begrepet ableisme, og argumenterer for at vi trenger et nytt begrep for å gjenkjenne og motarbeide diskriminering av personer med funksjonsnedsettelse - enten man lander på begrepet ableisme eller noe annet.
 
Enkel servering. Arrangementet er tilgjengelig for alle.
 
 
Når: 20.09.23 kl 12.00–13.00
Hvor: Klasserom 2
Sted: Harstad
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet, Ansatte
E-post: line.melboe@uit.no
Legg i kalender