Samarbeidsutfordringer i kommunene - webinar med forskningsprosjektet HelseIntro

Illustrasjons-/bannerbilde for Samarbeidsutfordringer i kommunene - webinar med forskningsprosjektet HelseIntro
Michael Erhardsson/Mostphotos.com

Vi ønsker velkommen til det femte og siste webinaret høsten 2023, der vi presenterer foreløpige funn fra forskningsprosjektet HelseIntro ved UiT Norges arktiske universitet.

I dette webinaret vil prosjektleder Johanna Laue snakke om hva forskerne i HelseIntro gjør seg av erfaringer rundt samarbeidet og organiseringen av arbeidet med flyktninger i kommunene.

Johanna Laue
Johanna Laue, UiT Foto: Jan Fredrik Frantzen, UiT

I datainnsamlingen er det gjennomført 21 intervjuer med ansatte i ulike helse- og sosialtjenester i tre nordnorske kommuner. Analysene av deler av de dataene som handler om organisering av tjenester og samarbeid mellom tjenestene er i gang.

NAV-leder i Tromsø, Geir Jakobsen, og forskningsassistent Mona Ghanei vil kommentere de foreløpige forskningsfunnene som blir presentert.

Webinaret blir tatt opp på video og vil bli lagt ut på hjemmesida til prosjektet uka etter webinaret. Kamera og mikrofon skal være avslått for møtedeltakerne. Du kan stille spørsmål i møtechatten. Innlederne vil svare på spørsmålene på slutten av webinaret.

HelseIntro – et forskningsprosjekt om introduksjonsprogrammet for flyktninger

I HelseIntro skal vi frambringe kunnskap og kompetanse som kan brukes i utviklingsarbeid i kommunene og hos NAV. Målet er å bedre forholdene for flyktninger med helseutfordringer i introduksjonsprogrammet, og bedre deres sjanser til å lykkes i arbeidsmarkedet og i samfunnet.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet (NFR) og UiT Norges arktiske universitet. UiT er prosjektleder. NORCE og FAFO er samarbeidende forskningsinstitusjoner. Harstad, Senja, og Sør-Varanger er deltakende kommuner. Prosjektperioden er fra juli 2021 til desember 2025.

https://uit.no/project/helseintro

Når: 10.11.23 kl 10.00–11.00
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne, Inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Gunn Elin Fedreheim
E-post: gunn.e.fedreheim@uit.no
Åpne Zoom-møte
Meld meg på!
Legg i kalender