Det ungdommene savner og setter pris på - webinar med forskningsprosjektet HelseIntro

Illustrasjons-/bannerbilde for Det ungdommene savner og setter pris på - webinar med forskningsprosjektet HelseIntro
Michael Erhardsson/Mostphotos.com

Vi ønsker velkommen til det nest siste webinaret høsten 2023, der vi presenterer foreløpige funn fra forskningsprosjektet HelseIntro ved UiT Norges arktiske universitet.

I dette webinaret vil Vår Mathisen, førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) presentere funn fra Ungdomsstudien i prosjektet.

Vår Mathisen
Vår Mathisen, UiT Foto privat

I ungdomsstudien har hun intervjuet 12 ungdommer fra samarbeidskommunene Senja, Harstad og Sør-Varanger. Historiene til ungdommene er historier om at de har fått en bedre hverdag, mulighet for gratis utdanning, og en fremtid uten trusler om krig og vold.

De deler også raust av sine erfaringer med hva de savnet ved ankomst til Norge og sin nye hjemkommune, og hva de satte veldig pris på. Vi har mye å lære av disse historiene. 

Robin Norheim fra Nordborg videregående skole på Finnsnes og forskningsassistent Juhaina Almama vil kommentere de foreløpige forskningsfunnene. 

Webinaret blir tatt opp på video og vil bli lagt ut på hjemmesida til prosjektet uka etter webinaret. Kamera og mikrofon skal være avslått for møtedeltakerne. Du kan stille spørsmål i møtechatten. Innlederne vil svare på spørsmålene på slutten av webinaret.

HelseIntro – et forskningsprosjekt om introduksjonsprogrammet for flyktninger

I HelseIntro skal vi frambringe kunnskap og kompetanse som kan brukes i utviklingsarbeid i kommunene og hos NAV. Målet er å bedre forholdene for flyktninger med helseutfordringer i introduksjonsprogrammet, og bedre deres sjanser til å lykkes i arbeidsmarkedet og i samfunnet.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet (NFR) og UiT Norges arktiske universitet. UiT er prosjektleder. NORCE og FAFO er samarbeidende forskningsinstitusjoner. Harstad, Senja, og Sør-Varanger er deltakende kommuner. Prosjektperioden er fra juli 2021 til desember 2025.

https://uit.no/project/helseintro

Når: 03.11.23 kl 10.00–11.00
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne, Inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Gunn Elin Fedreheim
E-post: gunn.e.fedreheim@uit.no
Åpne Zoom-møte
Meld meg på!
Legg i kalender