Å skape et hjem og et godt liv - webinar med forskningsprosjektet HelseIntro

Illustrasjons-/bannerbilde for Å skape et hjem og et godt liv - webinar med forskningsprosjektet HelseIntro
Michael Erhardsson/Mostphotos.com

Vi ønsker velkommen til det andre av fem webinarer høsten 2023, der vi presenterer foreløpige funn fra forskningsprosjektet HelseIntro ved UiT Norges arktiske universitet.

I dette webinaret vil vi fokusere på det å skape et hjem, en tilhørighet og et godt liv i et nytt land. Vi ser på hvordan introduksjonsprogrammet på mange måter fungerer som en døråpner i det norske samfunnet. 

Noen klarer å gjennomføre introduksjonsprogrammet til tross for helseutfordringer og tar dermed et stort steg i retning av å nå målene sine. Andre har gått glipp av undervisning og  har dermed svakere norskkunnskaper, eller de har blitt skrevet ut av programmet, og opplever at de sliter med å nå målene sine.

Susanne Rolandsen
Susanne Rolandsen, UiT Foto: Jan Fredrik Frantzen, UiT

Vi vil også komme inn på geografi og hvordan det å bosettes i nordnorske distriktskommuner påvirker helsen og mulighetene for å skape seg et godt liv. Her vil tilgjengelig helsehjelp, muligheter for arbeidslivstilknytning og øvrig sosialt fellesskap trekkes fram som faktorer som påvirker det å skape et hjem, tilhørighet og et godt liv.

Susanne Rolandsen datamateriale fra delstudie 2 består av 12 individuelle intervjuer med nåværende eller tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet. De tolv er seks kvinner og seks menn med bakgrunn fra ulike land. De har opplevd helseutfordringer selv, eller de hadde familiemedlemmer som har opplevd helseutfordringer, i perioden de deltok i introduksjonsprogrammet.

Anne Ragnhild Grini
Anne Ragnhild Grini, UiT Foto: Jan Fredrik Frantzen, UiT

Anne Ragnhild Grini fra delstudie 3 har gjort feltarbeidet med deltagende observasjon hvor hun fulgte tre kvinner og deres familier. Datamaterialet består av dybdeintervjuer, visuelt materiale med tegninger, video og foto, og feltnotater.

Webinaret blir tatt opp på video og vil bli lagt ut på hjemmesida til prosjektet uka etter webinaret. Kamera og mikrofon skal være avslått for møtedeltakerne.

Du kan stille spørsmål i møtechatten. Innlederne vil svare på spørsmålene på slutten av webinaret.

HelseIntro – et forskningsprosjekt om introduksjonsprogrammet for flyktninger

I HelseIntro skal vi frambringe kunnskap og kompetanse som kan brukes i utviklingsarbeid i kommunene og hos NAV. Målet er å bedre forholdene for flyktninger med helseutfordringer i introduksjonsprogrammet, og bedre deres sjanser til å lykkes i arbeidsmarkedet og i samfunnet.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet (NFR) og UiT Norges arktiske universitet. UiT er prosjektleder. NORCE og FAFO er samarbeidende forskningsinstitusjoner. Harstad, Senja, og Sør-Varanger er deltakende kommuner. Prosjektperioden er fra juli 2021 til desember 2025.

https://uit.no/project/helseintro

Når: 20.10.23 kl 10.00–11.00
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne, Inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Gunn Elin Fedreheim
E-post: gunn.e.fedreheim@uit.no
Åpne Zoom-møte
Meld meg på!
Legg i kalender