Mangfold i norsk akademia: om internasjonalisering, representasjon og rasisme

Velkommen til foredrag og diskusjon med Ronald Mayora Synnes om situasjonen til etniske minoriteter i norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Spørsmål som danner grunnlaget for foredraget er: Hva består det etniske mangfoldet i norsk akademia av? I hvilken grad er etniske minoritetsgrupper representert i norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og hvilken posisjon har disse forskerne i norsk akademia? Og hvilke barrierer opplever etniske minoriteter i sektoren?

Ronald Mayora Synnes er sosiolog, og førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder. Han er medlem i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen), medlem av fagrådet Kilden kjønnsforskning (Norges forskningsråd) og styremedlem ved Universitetet i Agder.

Seminaret organiseres av Initiativet Kunsten å være antirasist og OMOD - Organisasjonen mot offentlig diskriminering.

Når: 19.09.23 kl 18.00–21.00
Hvor: Tromsø bibliotek og byarkiv (biblioteket i sentrum)
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Anna Loppacher
E-post: anna.loppacher@uit.no
Legg i kalender