Dispuitas Cand. med. Elisabeth Myrseth

 disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: 

"Result after surgical treatment of rectal cancer in Norway"

Avhandlingen er tilgjengelig her 

The doctoral thesis

Disputasen vil bli strømmet her

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.

The defense will be streamed here

A recording of the disputation will be available for 24 hours.

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted

«Bruk av registerdata i forskning og klinisk praksis»

Prøveforelesningen vil også bli strømmet/the trail lecture will also be streamed

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

We have studied data on approximately 1800 patients operated for rectal cancer from January 2014 to December 2018, and data were retrieved from two national quality registries: the Norwegian Registry of Gastrointestinal Surgery (NORGAST) and The Colorectal Cancer Registry. We wanted to assess differences in results after different surgical procedures offered for rectal cancer and found that 5-year survival (80% for laparoscopy and 83% for open) and local recurrence of disease (3% for laparoscopy and 4% for open) was equally good after laparoscopic surgery compared to open surgery. Further we found that the use of robotic assistance during surgery significantly reduced the need to alter the procedure from laparoscopy to open surgery during the operation, from nearly 10% to 2%. Altering the procedure from laparoscopy to open surgery during the operation was associated with increased complication rates and inferior margins to the tumor.
After removing the bowel segment with cancer, the remaining bowel ends are reconnected. To protect this connection from rupture (anastomotic leak) during the healing process some patients have a temporary stoma. In our study we found that patients with a temporary stoma had fewer reoperations because of anastomosic leak, but they experienced other types of complications that needed reoperation. Temporary stomas could not reduce overall reoperation rates, morbidity rates or mortality, and further research is needed to assess which patients could benefit from temporary stomas.

Hovedveileder

Professor Stig Nordeval, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Biveileder

Førsteamanuensis Petter Fosse Gjessing, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomité

Professor Arne Wibe, Department of Surgery, St. Olavs Hospital, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU - 1. opponent

Professor Eyvind Paulssen, Medisinsk klinikk, Seksjon for fordøyelsessykdommer, UNN / Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – 2. opponent og leder av komité

Disputasleder: Professor Brita Elvevåg, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

Når: 15.09.23 kl 10.15–16.15
Hvor: Auditorium Cortex
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Andrea Jennerwein
Telefon: 77 64 58 72
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender