Nettverkssamling - rekruttering av gutter til helsefagene

Illustrasjons-/bannerbilde for Nettverkssamling - rekruttering av gutter til helsefagene

UiT inviterer til nettverkssamling for rekruttering av gutter til helsefaglige utdanninger og yrker. 
 

Deltakere på samlingen er faglig og administrativt ansatte fra utdanningsinstitusjoner, samt ansatte fra aktører som arbeider med rekruttering til helsefag, kjønnsbalanse og likestilling.

Bakgrunn: Det norske arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt, og kun 2 av 10 som arbeider i helse- og omsorgssektoren er menn. UiT Norges arktiske universitet og NTNU gjennomfører et pilotprosjekt som skal høste erfaringer og legge grunnlag for vurdering og utvikling av et mulig fullverdig nasjonalt tiltak for å rekruttere gutter til helsefaglige utdanninger og yrker.

 

Program

Temaet for nettverkssamlingen er tid for handling – hvordan bygge opp til en nasjonal satsing?, som vil være fokus spesielt under workshop.

Begge dager ledes av Mari Aarbakke, seniorrådgiver ved Likestillingssenteret KUN.


Mandag, 11. mars
10:30 – 10:45: Registrering, oppmøte på MH2 L12.346 Aorta
10:45 – 11:30: Lunsj, Lysgården på MH-bygget
11:30 - 11:45: Velkommen v/ Mari Aarbakke
11:45 - 12:00: Behovet for mangfold i spesialisthelsetjenesten v/ Julia Johnsen - rådgiver, Universitetssykehuset Nord-Norge
12:00 - 12:25: Menns bortvalg av helsefaglige utdanninger og prosjektet Missing Men v/ Runa B. Myklebust - forsker, Institutt for samfunnsforskning
12:25 - 12:55: Menn i helse: fra lokalt til nasjonalt prosjekt v/ Renate Salangli - fylkeskoordinator Menn i helse Troms, KS
12:55 - 13:10: Pilotprosjektet "Gutter og helsefag" v/ Astri Ernstsen Prytz - prosjektleder, UiT
13:10 - 13:15: Informasjon om workshop
13:15 - 13:30: Pause
13:30 - 14:15: Workshop
14:15 - 14:30: Pause
14:30 - 15:10: Workshop fortsettelse
15:10 - 15:30: Avslutning dag 1
15:30: Felles avreise til Tromsø Museum
16:00 - 17:00: Guidet omvisning, samiske utstillinger v/ prof. Trude Fonneland 
17:00 – 19:00: Middag i Kafé Rotunden, Tromsø Museum


Tirsdag 12. mars
08:30 - 08:55: Erfaringer fra arbeid som mannlig rollemodell v/ mannlige sykepleierstudenter, UiT og NTNU
08:55 - 09:10: Fra et studentperspektiv v/ Kristoffer Andreas Haugen - studentnestleder, NSF Student
09:10 - 09:20: Pause
09:20 - 09:40: Oppsummering i workshopgruppene
09:40 - 10:45: Oppsummering av workshop
10:45 - 11:00: Avslutning av nettverkssamling
11:00 - 12:00: Lunsj, Lysgården på MH-bygget
 

Påmelding

Påmeldingsavgift: kr 1500,00. Inkluderer deltakelse m/ servering. Påmeldingen er stengt. 

Hvordan komme seg til arrangementet?

Arrangementet holdes på MH-bygget ved UiT Campus Tromsø
Ankommer du med buss? Nærmeste busstopp er UNN og du kan planlegge din reise her. Bussturen fra Tromsø sentrum til universitetet tar rundt 15 minutter. 
Om du ankommer med bil og behøver parkering, les mer her.

 

For spørsmål eller behov for tilrettelegging, kontakt Astri Ernstsen Prytz på astri.c.prytz@uit.no.

Starter: 11.03.24 kl 10.30
Slutter: 12.03.24 kl 12.00
Hvor: L12.346 Aorta, MH2, UiT Campus Tromsø
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne, Inviterte
Ansvarlig: Astri Ernstsen Prytz

Meld meg på!
Legg i kalender