Nettverkssamling - rekruttering av gutter til helsefagene

Illustrasjons-/bannerbilde for Nettverkssamling - rekruttering av gutter til helsefagene

Det norske arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt, og 8 av 10 som arbeider i helse- og omsorgssektoren er kvinner. UiT Norges arktiske universitet gjennomfører nå, i samarbeid med NTNU, et pilotprosjekt som skal høste erfaringer og legge grunnlag for vurdering og utvikling av et mulig fullverdig nasjonalt tiltak for å rekruttere gutter til helsefaglige utdanninger og yrker.

Vi inviterer til nettverkssamling for faglig og administrativt ansatte interesserte i kjønnsbalanse i helsefagene for innlegg, workshop og utveksling av erfaringer.

Tema for nettverkssamlingen er tid for handling – hvordan bygge opp til en nasjonal satsing?

 

Foreløpig program

Mandag, 11. mars

  • 10:30 – 15:00: Lunsj, foredrag og workshop
  • 15:00 - 18:00: Sosialt program

Tirsdag, 12. mars

  • 08:30 – 11:15: Foredrag
  • 11:15 – 12:00: Lunsj 


Detaljert program kommer. 


 

Påmelding

Påmeldingsavgift: kr 1500,00. Inkluderer deltakelse m/ servering. Påmeldingsfrist: 1. februar 2024

Hvordan komme seg til arrangementet?

Arrangementet holdes på MH-bygget ved UiT Campus Tromsø. Ankommer du med buss? Nærmeste busstopp er UNN og du kan planlegge din reise her.  Om du ankommer med bil og behøver parkering, les mer her.

 

For spørsmål eller behov for tilrettelegging, kontakt Astri Ernstsen Prytz på astri.c.prytz@uit.no.

Starter: 11.03.24 kl 10.30
Slutter: 12.03.24 kl 12.00
Hvor: MH-Bygget, UiT Campus Tromsø
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Ansvarlig: Astri Cecilie Ernstsen Prytz

Meld meg på!
Legg i kalender