Kristin Lode

Kristin Lode disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

 

«Cancer associated fibroblasts and their regulatory functions in the context of radiotherapy»

Avhandlingen 

The doctoral thesis

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15

« In vivo mesenchymal stem cell tracking - potential and limitations of imaging modalities and preclinical models»

Direktelenke til prøveforelesningen

Disputasen starter 12.15

Direktelenk til disputasen

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn. / A recording of the disputation will be available for 24 hours.

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen. 
Opponents’ ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to: lynn.m.butler@uit.no

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen

Tumours are highly complex tissues comprised of both malignant tumour cells and non-malignant healthy cells. Cells and tissues surrounding solid tumours make out the stroma, which provide physical support to the growing tumour structures, in addition to provide nutrients and facilitate waste removal. In the last four decades, it has become increasingly evident that stromal cells play important roles in most aspects of tumour development and anti-cancer treatment response. Cancer associated fibroblasts (CAFs) is one of the most abundant cell type in the stroma of solid tumours. In addition to being master regulators of the tumour microenvironment, they secrete an array of factors that support tumour survival. The work in this thesis is aiming to explore some of the effects of radiotherapy on the ability of CAFs to regulate the tumour stroma and cell components residing there.

Hovedveileder

Professor Inigo Martinez, Institutt for klinisk medisin, UiT- Norges Arktiske Universitet


Biveiledere

Senioringeniør Rodrigo Berzaghi, Institutt for klinisk medisin, UiT- Norges Arktiske Universitet

Forskerleder Turid Hellevik, Universitetssykehuset Nord-Norge

Bedømmelseskomité

Professor Daniela Elena Costea, Universitetet i Bergen  - 1. opponent.

Seniorforsker Winnie Deuther-Conrad, Helmholtz- Zentrum Dresden.Rossendorf - 2. opponent.

Professor Peter McCourt, Institutt for medisinks biologi, UiT – Norges Arktiske Universitet – leder av komité.

Disputasleder: Førsteamanuensis Lynn Butler, Institutt for klinisk medisin, UiT- Norges Arktiske Universitet  

 

 

Når: 25.08.23 kl 10.15–16.30
Hvor: Auditorium Cortex
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Lenke: Klikk her
Kontakt: Guro Pedersen
Telefon: 77646405
E-post: guro.pedersen@uit.no
Legg i kalender