Soile Pävikki Hämäläinen

Soile Pävikki Hämäläinen disputerer for graden dr.philos i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen

«“I sound" - yoik as embodied health knowledge»

Avhandlingen er tilgjengelig her / The doctoral thesis: 

Prøveforelesningen over oppgitt emne holdes kl. 10.15:

"'Joik and health care - impacts of Joik on Indigenous health and the health potential in including Joik in health service deliverys'"

Auditoriet er åpent for publikum, men vil også bli strømmet her / The auditorium is open to the public, but will also be available here:

Direktelenke til prøveforelesning / Trial lecture 

Disputasen starter 12.15 og du finner direktelenke her

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn / A recording of the defense will be available for 24 hours.

Populærvitenskapelig sammendrag:

This thesis is a multidisciplinary study of possible connections between Sami traditional art, yoik, and health. It is based on relevant background literature and two data sets collected with qualitative research interviews in two pilot studies: one about participants yoik experiences, the other about yoik experiences in care contexts. Yoik experiences can be linked to central traits in the theory of factors promoting and maintaining health. Connecting these factors to human musical perception, I argue that the tradition and practice of yoik embody fundamental knowledge of prerequisites for health. Acknowledging yoik’s health promoting potential could be a measure towards decolonizing some of the criteria for valid health knowledge, and thus, for better healthcare services. Yoik as local, ancient embodied Indigenous health knowledge belongs to the global Indigenous embodied knowledge of the health ecology between humans and their environments. Further research is warranted.

Bedømmelseskomité:

  • Professor Emerita Beverly Diamond, Memorial University  - 1. opponent.
  • Professor Frode Fadnes Jacobsen, Høgskulen på Vestlandet- 2. opponent.
  • Førsteamanuensis Nina Sivertsen, Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT- Norges arktiske universitet – leder av komité.

Disputasleder: 

Professor Miek Jong, NAFKAM, Institutt for samfunnsmedisin, UiT- Norges Arktiske Universitet  

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputas / Opponents' ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail: miek.jong@uit.no

Når: 17.08.23 kl 12.15–15.00
Hvor: Auditorium Cortex
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Andrea Jennerwein
Telefon: 77645872
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender