Norsk barnevern og dommene fra EMD – barnevernlederes vurderinger knyttet til praksis i egen tjeneste

Illustrasjons-/bannerbilde for Norsk barnevern og dommene fra EMD – barnevernlederes vurderinger knyttet til praksis i egen tjeneste
Privat foto

Hva tenker barnevernledere i Norge om dommene fra EMD?

Hvordan har dommene og føringene i Norge påvirket praksis i ulike barneverntjenester?

Forelesningen baserer seg på en av tre artikler i doktoravhandlingen; Samværets betydning for barnets beste og retten til selvstendig familieliv. Undersøkelsen som er bakgrunnen for denne artikkelen er basert på 12 intervjuer med ledere for barneverntjenester i ulike deler av landet og retter søkelys på ledernes oppfatning av dommene, essensen av dem og hvor deres egen tjeneste står i forhold til føringer og endringer i feltet knyttet til hvordan samvær vurderes.

BIO: Cecilie Marie Zachariassen er doktorgradsstipendiat på andre året ved IBS, UiT med fokus på barnevernets samværsvurderinger og barnets beste. Hun er utdannet sosionom, og har mastergrad i sosialt arbeid med fordypning i ungdommers opplevelse av medvirkning i plasseringsforløp i barnevernet. Hun har jobbet i barnevernsfeltet som saksbehandler og teamleder i kommunalt barnevern, og som seniorrådgiver på barnevernsseksjonen hos Statsforvalteren.

Når: 17.11.23 kl 10.00–11.00
Hvor: Teams
Sted: Digitalt, Tromsø, Alta, Harstad
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Lenke: Klikk her
Kontakt: Professor Rita Sørly, Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Telefon: +4794781398
E-post: rita.sorly@uit.no
Åpne Teams-møte
Legg i kalender