Samiske kvinner utsatt for vold og overgrep i oppveksten: En interseksjonell tilnærming til fortellinger om å få hjelp av barnevernet

Illustrasjons-/bannerbilde for Samiske kvinner utsatt for vold og overgrep i oppveksten: En interseksjonell tilnærming til fortellinger om å få hjelp av barnevernet
Privat foto

Forelesningen tar utgangspunkt i en artikkel som undersøker fortellingene til samiske volds- og overgrepsutsatte kvinner når det gjelder det å få hjelp av barnevernet. Problemstillingen er: hva forteller samiske kvinner med vold- og overgrepserfaringer i oppveksten om forventinger til og erfaringer med hjelp fra barnevernet? Hvordan kan vi forstå erfaringene deres i et interseksjonalitetsperspektiv? Datamaterialet består av dybdeintervju med fem samiske kvinner som har opplevd vold og overgrep. Analysene viser at kvinnene ikke opplever å ha fått tilstrekkelig hjelp og beskyttelse av barnevernet. Avslutningsvis diskuterer vi hvilken betydning ulike identitetsstatuser og samspillet mellom disse har på kvinnenes livsbetingelser. Vi peker på at barnevernet mangler kunnskap om samvirkende diskriminering, kulturelle forhold og om langtidseffektene av fornorsking.

BIO: Agnete Bersvendsen er doktorgradsstipendiat på fjerde og siste året ved IBS, UiT. Hun er utdannet barnevernspedagog, har master i psykososialt arbeid med fordypning i vold og traumer. Hun holder for tiden på med doktorgradsavhandlingen: Fortellinger om hjelpeapparatets håndtering av seksuelle overgrep i samiske lokalsamfunn.

Når: 27.10.23 kl 10.00–11.00
Hvor: Teams
Sted: Digitalt, Tromsø, Alta, Harstad
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Lenke: Klikk her
Kontakt: Professor Rita Sørly, Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Telefon: +4794781398
E-post: rita.sorly@uit.no
Åpne Teams-møte
Legg i kalender