Energi i eldre år – aldring og utviklingshemming

Illustrasjons-/bannerbilde for Energi i eldre år – aldring og utviklingshemming
Mostphotos

I samarbeid med NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) Harstad, Tjeldsund og Kvæfjord, inviterer Institutt for vernepleie ved Norges arktiske universitet til foredrag med førsteamanuensis og vernepleier Britt-Evy Westergård.

Program

  • 16.00-17.00: Vi serverer gratis suppe til de 50 første som kommer
  • 17.00-19.00: Foredrag, med tid til samtaler

 Hun vil snakke om:

 

  • Rettigheter (CRPD og veilederen)
  • Personsentrerte tjenester (alle er ulike og har ulike behov)
  • Hva er gode tjenester for meg?
  • Hvordan ønsker jeg å leve?
  • Hvordan bruke energien min?
  • Metode for miljøterapeutisk arbeid: Livsfortellingsarbeid

 
Vernepleierutdanningen i Harstad fyller 40 år, og dette foredraget er en del av flere markeringer.

Foredragsholderen Britt-Evy Westergård forsker og underviser ved vernepleierutdanningen ved fakultet for helsevitenskap ved OsloMet. Hun er forsker, underviser og fagbokforfatter og har stått for en rekke vitenskapelige publikasjoner, fagbøker, forskningsrapporter og annen formidling. Britt-Evy Westergård forsker for og sammen med mennesker med utviklingshemming. Hun har vært en sentral bidragsyter i arbeidet med helsedirektoratets veileder: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming (2021). 

Westergård har skrevet boken Livsfortellinger – å fortelle fra eget liv med hjelp fra en samtalevenn (2021). Der viser hun en modell for hvordan støtte fortelleren i å lede arbeidet med egne fortellinger.
Modellen er utviklet sammen med mennesker med utviklingshemming: https://www.universitetsforlaget.no/livsfortellingsarbeid

 

Arrangementet er tilgjengelig for alle: tjenestebrukere, miljøpersonell, studenter og andre interesserte.

Når: 22.09.23 kl 16.00–19.00
Hvor: UiT i Harstad, stort auditorium
Sted: Harstad
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Frøydis Andersen
Telefon: +47 77 05 83 66
E-post: froydis.h.andersen@uit.no
Legg i kalender