Hallgeir Selven

Selven disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Assessing new prognostic biomarkers in resected colon cancer patients”.

Avhandlingen er tilgjengelig her! / The doctoral thesis is available here!

Auditoriet er åpent for publikum. Disputasen vil strømmes og et opptak vil være tilgjengelig i et døgn.
The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed, and a recording of the disputation will be available for 24 hours.Prøveforelesning over oppgitt emne starter kl. 09.15 / The trial lecture starts at 09.15
Tittel/Title: «Betydningen av ikke-kodende RNA i colon cancer og andre cancersykdommer».
Prøveforelesningen strømmes her / The trial lecture will be streamed here

Disputasen starter kl. 11.15 / The defense starts at 11.15
Disputasen strømmes her / The defense will be streamed here

 
Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen/ Summary of the thesis

Colon cancer is a common malignancy contributing significantly to morbidity and mortality worldwide. Norway is one of the countries in the world with the highest incidence of colon cancer, for reasons mainly unknown.

In this work, we retrospectively assessed tumor tissue from 452 patients operated for colon cancer with curative intent in the period 1998-2007. Tissue cores were assessed using in situ hybridization, immunohistochemistry, and digital pathology. We have been searching for new prognostic biomarkers in this patient group – aiming to identify new biomarkers which can supplement the established prognosticators.

In our material, we found that high expression of six biomarkers was significantly related to improved prognosis. Ultimately, these new biomarkers could stratify the risk of recurrence better than today’s standards, shifting the adjuvant treatment towards more personalized medicine.


 

Veiledere/ Supervisors:
Hovedveileder/Main supervisor:
Førsteamanuensis Thomas Karsten Kilvær, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Biveiledere/supervisors:
Professor Roy-Martin Bremnes, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Professor Lill-Tove Rasmussen Busund, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
Postdoktor/amanuensis Sigve Andersen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet


Bedømmelseskomité/Defensecomitee:

Professor Pia Österlund, Karolinska University Hospital, Karolinska Institutet, Tampere University Hospital – 1. opponent.
Senior Consultant, Ph.d. Hans Kristian Haugland, Haukeland universitetetssjukehus – 2. opponent.
Førsteamanuensis Egil Blix, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.


Disputasleder/ Leader of defense:
Førsteamanuensis Endre Anderssen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Når: 22.06.23 kl 09.15–16.00
Hvor: Auditorium Cortex, plan 7, MH Vest
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender