Webinar om urologiske sykdommer blant eldre / Webinar about urological diseases in the elderly population

Illustrasjons-/bannerbilde for Webinar om urologiske sykdommer blant eldre / Webinar about urological diseases in the elderly population
www.eugloh.eu

Norwegian:

Den 28. juni holder Universitetet i Porto et webinar om hvordan en kan diagnostisere og behandle urologiske sykdommer blant eldre.

 

English:

On 28 June University of Porto will arrange a webinar about how urological diseases among elderly can be diagnosed and treated.

Norwegian:

Andelen eldre i befolkninger i europeiske land har i de siste årene økt. Dette har ført til at deres behov for medisinsk oppfølging har fått mer oppmerksomhet blant tilbydere av helsetjenester og myndigheter. Tilnærminger til behandlingsmetoder for eldre er dessuten vesentlig forskjellig fra de som tas i bruk for yngre grupper.

Helsefag- og medisinstudenter kan derfor ha stor nytte av å lære mer om sykdommer som er utbredt blant eldre, som i mange tilfeller blir oversett.

På webinaret skal det redegjøres om sykdommer som inkontinens, godartet prostatahyperplasi og seksuell dysfunksjon. Det blir gjennomgått hva som er fremgangsmåter for å stille diagnose og behandling som tilbys eldre personer.

Målgruppene for webinaret er medisinstudenter på 4., 5. og 6. året og unge leger som spesialiserer seg i indremedisin.

Frist for registrering til webinaret er 25. juni.

Webinaret holdes i regi av EUGLOH-programmet, som er basert på et samarbeid mellom ni europeiske universiteter. Med EUGLOH kan studenter fra hele Europa delta på seminarer, konferanser, kurs og utveksling knyttet til fagretninger som omhandler global helse.

Mer informasjon om EUGLOH får du her.

English:

The number of elderly people in European countries has increased steadily during recent years. A consequence of this is that their needs for medical services has gained more attention among health service providers and authorities. It also important to note that the approaches used in treatment methods for elderly people often are significantly different from those that are used on younger patients.

Health care students and medical students could therefore benefit from learning about diseases which are widespread among elderly people, which in many cases are ignored.

At the webinar diseases like urinary incontinence, benign prostatic hyperplasia, and sexual dysfunction will be explained. Methods for diagnosing and treatment of elderly people will also be presented.

The target groups for the webinar are medical students in the 4th, 5th, and 6th year of graduation and young doctors doing their specialization in internal medicine.

Deadline for registering to attend the webinar is 25 June.

The webinar is part of the educational activities offered to students by the EUGLOH alliance. It is based on the cooperation between nine European universities. EUGLOH makes it possible for students all over Europe to participate in seminars, conferences, courses and exchange which has a multidisciplinary scope, regarding global health.

To learn more about EUGLOH, click here.

 

Når: 28.06.23 kl 16.00–19.00
Hvor: Online
Sted: Digitalt
Målgruppe: Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Ana Nogal Dias
E-post: abdias@reit.up.pt

Meld meg på!
Legg i kalender