Vedlikehold av lisensservere for Arcgis og Geoteric torsdag 1.6 kl 15-20 / License servers for Arcgis and Geoteric will be upgraded 1st of June at 3-8 pm

Målgruppe: Studenter, Ansatte
Opprettet: 01.06.23 09:55