Eksamenskonsert som avslutter 1. avdeling/2. år på bachelor i musikkutøving Hei! Jeg heter Lucas. Jeg er 21 år, og på fritiden liker jeg å spille trompet og kaste ball." /> Eksamenskonsert som avslutter 1. avdeling/2. år på bachelor i musikkutøving Hei! Jeg heter Lucas. Jeg er 21 år, og på fritiden liker jeg å spille trompet og kaste ball." />

Eksamenskonsert Lucas Fagervik, trompet

Eksamenskonsert som avslutter 1. avdeling/2. år på bachelor i musikkutøving

Hei! Jeg heter Lucas. Jeg er 21 år, og på fritiden liker jeg å spille trompet og kaste ball.

KONSEN EKSAMENSFESTIVAL!
Byens tøffeste og mest velklingende eksamensavvikling!
Studenter ved Musikkonservatoriet, UiT Norges arktiske universitet spiller 47 eksamenskonserter mellom 22. mai og 11. juni. Alle konsertene er åpen for publikum og gratis. Vi håper mange vil komme å høre på. Velkommen!
Disse eksamenskonsertene avslutter studieprogrammene bachelor og master i musikkutøving, eller de avslutter et valgemne, videreutdanningsemne eller deler av studieprogram. Konsertene har ulik varighet, fra 20-60 minutter.
Mer info om hver enkelt konsert kan du finne i vårt eksamensfestivalhefte som legges ut på konsertersteder, og  i vår arrangementskalender på konsen.no
Når: 07.06.23 kl 12.15–12.45
Hvor: Musikkonservatoriets konsertsal
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Silje Bræck Tøllefsen
Telefon: 93283368
E-post: silje.b.tollefsen@uit.no
Legg i kalender