ILP-seminaret: Endringsverkstedet (The Change Laboratory) som metode for læring og endring

Velkommen til ILP-seminaret 14. juni 2023. 

Endringsverkstedet (The Change Laboratory) som en metode for læring og endring

Endringsverkstedet er en arena for kollektivt samarbeid og har som hensikt å løse utfordringer og ta tak i muligheter for å fremme kunnskapsutvikling, læring og endring. Endringsverkstedet som metode er utviklet innenfor kulturhistorisk aktivitetsteori (KHAT) (Engeström 2007, 2015), og har i LAB-TEd- prosjektet (NFR-prosjekt, 2019-2023) blitt brukt som arena for trepartssamarbeid i sammenheng med FoU- og masteroppgaven i lærerutdanningen.

Det vil være faglig innlegg fra May Britt Postholm, professor i pedagogikk og kvalitativ metodologi, Institutt for lærerutdanning, NTNU.

Moderator: Rachel Jakhelln

Seminaret er åpent for alle og det vil være lett servering. 

Tromsø: Auditorium Didaktikken (ILP-bygget 1.059).

Alta/eksterne: digitalt (lenke kommer)

Vel møtt!

Når: 14.06.23 kl 15.00–17.00
Hvor: Auditorium Didaktikken, ILP-bygget
Sted: Digitalt, Tromsø, Alta
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Enhet
Ansvarlig: Silje Sivertsvik
Legg i kalender