Begynnelsen på en samtale - konsert og panelsamtale etter Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Illustrasjons-/bannerbilde for Begynnelsen på en samtale - konsert og panelsamtale etter Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Sannhets- og forsoningskommisjonen leverer sin rapport til Stortinget 1. juni.  Uken etter inviterer vi inn til en helt spesiell begivenhet med en konsert og panelsamtale i Domkirken i Tromsø.

Vi spør: hva nå? Hva må til for at forsoningsprosessen skal føre til en god fremtid for nye generasjoner samer og kvener? Hva er utfordringene og hindringene som må overvinnes for å oppnå forsoning? Hvilke forventninger har det samiske og kvenske samfunnet nå[ID1] [ÁS2] ? Samtalen[ID3] [ÁS4]  ledes av domprost Stig Lægdene I Tromsø Domprosti og med i panelet har vi:

  • Elle Márgget Nystad er leder for Norske samers riksforbunds ungdomsorganisasjon, NSR Nuorat. Hun har markert seg som en sterk og tydelig stemme i Sápmi. Hun var en av initiativtakerne til aksjonen foran Olje- og energidepartementet, og har også engasjert seg i arbeidet mot samehets.
  • Kai Petter Johansen, har siden 2020 ledet Norske kveners forbund, Ruijan kvääniliitto. Han har lenge engasjert seg i revitaliseringen av kvensk språk og kultur, og kjempet for økt synlighet.
  • Ann Ragnhild Broderstad er leder for Senter for samisk helseforskning og den store helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR, som blant annet skal undersøke om fornorskningsprosessen har påvirket samer og kveners helse helt frem til i dag.
  • For å oppsummere har vi prorektor ved Norges arktiske universitet UiT, Kathrine Tveiterås og medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen, biskop emeritus Per Oskar Kjølaas.

Samtalen rammes inn av kunstneriske innslag fra Frank Jørstad, Agnete Saba, og Kristin Mellem og Annimari Pelli.

Arrangementet er gratis og det er ingen påmelding. Kirken vil være åpen etter arrangementet og det serveres kaffe og kaker. 

Når: 07.06.23 kl 19.00–21.00
Hvor: Tromsø domkirke
Sted: Annet
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Lenke: Klikk her
Ansvarlig: Ánte Siri
Legg i kalender