Presentasjonsseminar for avgangsstudenter ved UiT i Alta 2023

UiT Alta er opptatt av å formidle kunnskap som utvikles av våre studenter til alle interesserte.

I år arrangerer vi et formidlingsseminar onsdag 7. juni kl 10:00-14:00 på auditorium Magerøya.

Vi ønsker å legge til rette for at ny og relevant kunnskap som våre studenter har utviklet gjennom sine mastergrads- og bachelorarbeider, blir tilgengelig kunnskap for interesserte i samfunnet rundt oss.

 ***

This year we are organizing a presentation seminar on Wednesday 7 June.

We want to make it possible for new and relevant knowledge that our students have developed through their master's and bachelor's work to become accessible knowledge to interested parties in the society around us.

* PLEASE SCROLL FOR ENGLISH BELOW *

Hver master- og bachelorstudent får fem minutter til en konsentrert og poengtert presentasjon. Dette er god og relevant trening til muntlig eksamen. I tillegg er det å formidle fagstoff en viktig kompetanse i yrkeslivet. Du kan gjøre et godt inntrykk på en potensiell arbeidsgiver.

Vi ønsker at flest mulig er til stede på UiT Alta og gjennomfører sin presentasjon, og vi legger til rette for at du kan gi en digital presentasjon.
Du har mulighet til å lage en poster hvis du tenker at det er mer egnet for å formidle arbeidet.
Vi håper du synes dette er spennende og ønsker å bidra til at dette blir en flott arena for faglig formidling og mulig møteplass med relevante aktører i samfunnet.  
Vi inviterer inn potensielle arbeidsgivere og andre samfunnsaktører til seminarene. Du er også hjertelig velkommen til å invitere slekt og venner til å komme og høre.  
Vi lodder ut tre gavekort á 1000 kr. Vi satser derfor på å se deg her i Alta for å presentere arbeidet ditt og for å delta på hyggelig markering på kvelden! 

Påmeldingsfrist: 2 juni

***

Each master's and bachelor's student gets five minutes for to-the-point presentation. This is good and relevant training for the oral exam. In addition, imparting subject matter is an important competence in professional life. You can make a good impression on a potential employer.


We want as many students as possible to be present at UiT Alta and carry out their presentation, and we make it possible for you to give a digital presentation.
You have also an option of poster presentation if you think it is more suitable for your work.


We hope you find this exciting and want to contribute to this becoming a great arena for professional communication and a possible meeting place with relevant players in society.


We invite potential employers and other social actors to the seminar. You are also most welcome to invite family and friends to come and listen.


All participants get a chance to win three gift cards worth NOK 1,000. We are therefore looking forward to see you here in Alta to present your work and to participate in a pleasant celebration in the evening!

Deadline to sign up: 2 june

Når: 07.06.23 kl 10.00–14.00
Hvor: Magerøya UiT Alta
Sted: Alta
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Ansvarlig: Julia Bobina

Meld meg på / Sign up
Legg i kalender