[Løst] Feil på flere av UiTs nettsider

Denne feilen er nå løst og UiTs nettsider skal fungere som normalt.

Hva har skjedd
Vi ser at det har oppstått en feil på flere av universitetets nettsider som forårsaker at man ikke når sidene. Dette inkluderer uit.no, orakel.uit.no, uit.no/minside mm.

Hvem er påvirket av feilen?
Alle som forsøker å nå sider i uit.no domenet kan oppleve denne feilen

Hva gjør UiT med denne feilsituasjonen
Vi jobber nå med å identifisere feilen. Tidsestimat for når feilen er utbedret er fortsatt ikke kjent.

Målgruppe: Studenter, Ansatte, Gjester / eksterne
Opprettet: 25.04.23 08:45
Sist oppdatert: 25.04.23 10:28