Fredrik Håkonsholm

disputerer for ph.d-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:  

“Klebsiella pneumoniae in the marine environment”

Avhandlingen er tilgjengelig her! 
The doctoral thesis!


Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15:
“Plastics in the sea - Importance as surfaces for microbial colonisation and effects on the development or spread of antimicrobial resistance”.
Prøveforelseningsen strømmes her/ The trail lecture will be streamed here!

Disputasen starter kl. 1215
Disputasen strømmes her! Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.
The defense will be streamed here! A recording of the disputation will be available for 24 hours.

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Klebsiella pneumoniae is a bacterium able to cause infections in humans, especially in hospitalised patients. This species is often resistant to clinically important antibiotics, and infections can therefore be challenging to treat. In this work, we examined the prevalence of K. pneumoniae in samples of bivalve molluscs, fish, sediments, and seawater collected from the Norwegian marine environment. The results from this work shows that K. pneumoniae can be present in bivalves and seawater collected from coastal sources. A few of the isolates recovered from these sources were resistant to clinically relevant antibiotics and harboured genes that are associated with human infection. We also show that K. pneumoniae found in the Norwegian marine environment can resemble those found in clinical settings. This work highlights the potential of seafood and the marine environment to serve as vector for potentially disease-causing bacteria and antibiotic resistance to humans.

 

Hovedveileder
Seniorforsker Bjørn Tore Lunestad, Havforskningsinstituttet.

Biveileder
Forsker Cecilie Smith Svanevik, Havforskningsinstituttet.
Forsker Nachiket P. Marathe ved Havforskningsinstituttet.
Professor Arnfinn Ståle Sundsfjord, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Bedømmelseskomité
Professor Marko Virta, Department of Microbiology, Helsinki One Health, Helsinki Institute of Sustainability Science
–  1. opponent.
Ph.d. Christina Gabrielsen Ås, Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs hospital HF - 2. opponent.
Førsteamanuensis Christian Lentz, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

Disputasleder: Professor emeritus Tore Jarl Gutteberg, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

Når: 26.04.23 kl 12.15–16.00
Hvor: Strømmes fra Møterom Vågen ved Havforskningsinstituttet, Bergen
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Guro Pedersen
Telefon: 77646405
E-post: Guro.pedersen@uit.no
Legg i kalender