Innovasjonsfrokost; Kommersialisering av forskning

Illustrasjons-/bannerbilde for Innovasjonsfrokost; Kommersialisering av forskning
BH

Innovasjonsfrokost - kommersialisering av forskning

Program
09.00   Velkommen.

             UIT sin ambisjon for flere lisenser og bedriftsetableringer

             v/Prorektor Camilla Brekke 

09.10   Veien fra DOFI til beslutning om bedriftsetablering

             v/Jeanette Hammer Andersen, Kinsea Lead Discovery AS

09.25   Innovasjonsfondet for ansatte ved UiT 

             v/Inger Lin U. Ræder, SEFU

09.35   Virkemidler for økt kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning

            v/Tine Thorbjørnsen, Forskningsrådet

09.50   Spørsmål og avsluttende kommentarer

Når: 28.04.23 kl 09.00–10.00
Hvor: Teamsmøte
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Kontakt: Elisabeth Blix Bakkelund
E-post: elisabeth.b.bakkelund@uit.no

Meld deg på her
Legg i kalender