Tore Vorren-seminaret: Klimautvikling på Svalbard og Grønland

I år er det 10 år siden Tore Vorren, professor ved institutt for geologi ved UiT Norges arktiske universitet, gikk bort. Han var også engasjert i arbeidet til Arktisk forening. Til minne om han arrangerer foreningen, sammen med UiT Norges arktiske universitet, hvert år et eget seminar i hans ånd.

Årets tema dreier seg om historiske temperaturvariasjoner på Svalbard og vil bli belyst gjennom to foredrag:

  • Kullforekomstenes geologi på Svalbard – hvordan, hvor og når ble de dannet?
  • Klima, havis og havstrømmer i Polhavet og rundt Svalbard – fortid og fremtid

Kullforekomstenes geologi på Svalbard – hvordan, hvor og når ble de dannet?

Gjennom geologi kan man si noe om forholdene på jorda for millioner av år siden. Kullforekomstene har en spesielt interessant historie.

Foredragsholder:
Geolog dr. Winfried Dallmann, som er tilknyttet institutt for geovitenskap ved UiT Norges arktiske universitet.

Kullskifer med gipsnoduler. Billefjorden på Svalbard. Foto: Winfried Dallmann, Norsk Polarinstitutt

Klima, havis og havstrømmer i Polhavet og rundt Svalbard – fortid og fremtid

Hva har skjedd med klimaet i nord? Hvilke endringer ser vi de siste tiår og hvordan vi vet dette? Hva kan vi forvente i Polhavet i fremtida, hvordan vil temperturen bli, og hvordan påvirker det havisdekket?

Foredragsholder:
Morven Muilwijk, hav- og klimaforsker ved Norsk Polarinstitutt.

Morven har sin vitenskapelige bakgrunn fra Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen og Scripps Institution of Oceanography i San Diego, og i 2021 fullførte han sin doktorgrad i polaroseanografi. Hans forskning fokuserer på havstrømmer, havis og klimaendringer, hovedsakelig i Arktis, men også i Sørishavet. Morven har erfaring fra mange tokt og ekspedisjoner i polarområdene, blant annet deltok han på innfrysingen av RV Lance under N-ICE2015, var med på MOSAiC-driften over polhavet med RV Polarstern 2020-2021, og var på Nordpolen med FF Kronprins Haakon sommeren 2022. Han bruker nå observasjoner fra disse toktene og satellitter til å evaluere og forbedre klimamodeller. 

Havforsker Morven Muilwjik på isen i Polhavet. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt
I pausen blir det buffét med lett mat og drikke.

Møteholder: Salve Dahle
Arrangør: Arktisk forening
Sted: Polarmuseet

Møtet er åpent for alle. Velkommen!

Når: 29.03.23 kl 18.00–21.00
Hvor: Polarmuseet
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Salve Dahle
E-post: info@arktisk-forening.no
Legg i kalender