Velkommen til foredrag med Norges Bank og Oljefondet 24. mars på Handelshøgskolen ved UiT!

Norges Bank

Sted: Handelshøgskolen, rom 01.202 Perspektivet klokken 14:15-15:30

14:15: «Utsikter for norsk økonomi»
 v/ sentralbanksjef Ida Wolden Bache

Presentasjonen baseres på helt ferske tall fra rentebeslutning og Pengepolitisk rapport 1/23 som offentliggjøres tors. 23. mars. I tillegg vil Bache reflektere litt rundt sentralbankens rolle og pengepolitiske virkemidler i usikre tider.

15:00: «Forvaltningen av petroleumsformuen» v/Øystein Børsum, visesentralbanksjef 

Når: 24.03.23 kl 14.15–15.30
Hvor: Panopto
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Ansvarlig: Heidi M Hemmingsen
Åpne Panopto-stream
Legg i kalender