Åpen kveld om Master of Tourism Studies

Illustrasjons-/bannerbilde for Åpen kveld om Master of Tourism Studies
Tommy Hansen

UiT Norges arktiske universitet inviterer til åpen kveld med informasjon om Master of Tourism Studies og gratis pizza. Det blir et hybrid møte, fysisk på campus Alta, samt mulighet til å følge det digitalt. Lenke under!

Her vil du få informasjon om masterstudiet, opptakskrav, fortellinger fra tidligere studenter, samt muligheten til å stille spørsmål. Studiet enger seg for folk som brenner for å gjøre reiselivet bedre. Velkommen til UiT Alta eller digitalt møte tirsdag 21/3 for å høre mer. Gratis pizza serveres etter det fysiske møtet!

Studiet enger seg for folk som brenner for å gjøre reiselivet bedre. Pandemien har minnet oss på våre globale avhengigheter og de sårbarheter som preger turismen i en tid med store klimaendringer. Så hvis du er opptatt av hvordan samfunn og reiselivsnæringen må tenke nytt rundt turismen kan dette være studiet for deg. Gjennom studiet vil du få grundig kunnskap om hvordan man kan balansere reiselivets miljømessige, økonomiske og sosiokulturelle fordeler og utfordringer.  

PROGRAM, KL 17-18:

 - Velkommen v/viserektor Bente Haug


- Info om masterprogrammet v/fagansvarlig Bente Heimtun

- Informasjon om opptak


- Tidligere og nåværende studenter deler erfaringer:
Hilde Bjørkli, administrerende direktør - Orinor
Anja Christensen, forretningsutvikler - Kreativ Industri
Nina Smedseng, PhD student - UiT

Pizzaservering etter møtet.

Dersom du vil delta på møtet digitalt, følg lenken under. Det blir også mulighet for å stille spørsmål i chat!


MØTELENKEttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDMzNjQ0NDAtNTFlMC00MDVkLWFhMWEtNDU2NjNmODY1OGUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%22664506a4-f9ed-48e8-b55e-ed8545775b74%22%7d

Velkommen!

Når: 21.03.23 kl 17.00–18.00
Hvor: A103 Magerøy og digitalt (se lenke i tekst)
Sted: Digitalt, Alta
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Guro Haddal Mikkelsen
E-post: guro.h.mikkelsen@uit.no
Legg i kalender