Kim Arne Heitmann

Disputas - master i kroppsøving- og idrettsvitenskap Kim Arne Heitmann

disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Physical activity and the structure and function of the left side of the heart”

Avhandlingen er tilgjengelig her 

The doctoral thesis

Disputas starter kl. 1115 i Auditorium Cortex

Disputasen vil bli strømmet her

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.

The defense will be streamed here

A recording of the disputation will be available for 24 hours.

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.

Prøveforelesningen startet kl. 0915 samme sted

Prøveforelesningen har følgende tittel: «Hypertensjon og blodtrykksrespons ved fysisk aktivitet og trening – betydning, risiko og gevinst?»

Prøveforelesningen vil også bli strømmet

The trial lecture will also be streamed

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Current knowledge about cardiac adaptations to exercise is mostly based on studies of athletes. Little is known about cardiac adaptations to moderate doses of exercise in the general population, and whether changes in heart structure are a benign physiological adaption of exercise or part of a harmful mechanism. We wanted to study the association between physical activity (PA) and the structure and function of the left side of the heart and explore if exercise-induced changes in heart structure were associated with increased risk of atrial fibrillation (AF). The project was based on data from the Tromsø Study. The main findings of this thesis are that changes in heart structure also occur with moderate levels of habitual PA, and not only in well-trained athletes, as previously shown. Moreover, our results indicate that cardiac adaptations to exercise in the general population are normal and harmless, without being associated with reduced pump function or increased risk of AF.


Hovedveileder

Professor Bente Morseth, Idrettshøgskolen, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet


Biveiledere

Professor Maja-Lisa Løchen, Institutt for klinisk medisin Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis Boye Welde, Idrettshøgskolen, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomité

 Ph.d. Kasper Andersen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Universitet – 1. opponent

Forsker Trygve Berge, Medisinsk avdeling, Forskningsavdeling, Vestre Viken, Bærum Sykehus - 2. opponent

Professor Tiina Ikäheimo, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder: Instituttleder Carsten Gade Rolland, Idrettshøgskolen, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

Når: 16.03.23 kl 09.15–16.15
Hvor: Auditorium Cortex
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
Telefon: 77 64 58 72
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender