Kunstig intelligens i høyere utdanning – muligheter og utfordringer

Velkommen til seminar om kunstig intelligens og hvilke muligheter det gir oss på UiT.

ChatGPT har siden lanseringen i november 2022 vært mye diskutert innen forskning, undervisning og i media. Hvilke muligheter gir chatboter og ChatGPT for måten vi forsker, underviser og lærer på?

Kanskje er det spesielt spørsmålet om hvordan vi skal forholde oss til eksamens- og arbeidskrav som har skapt de mest umiddelbare utfordringene for en del fagmiljøer. Debatten har vært intensiv i tilknytning til eksamensformer, og da kanskje spesielt hjemmeeksamener, og muligheten for «robotjuks» og kompromittering av eksamener. 

Kunstig intelligens gir imidlertid ikke bare nye muligheter og utfordringer innen utdanningsvirksomheten, men er også i ferd med å få en betydelig rolle innen forskning. Eksempler på dette er https://elicit.org/ og https://iris.ai/

Kunstig intelligens og maskinlæring har gitt store framskritt innenfor vitenskapelig metoder og resultater. Vi ønsker med dette seminaret å sette søkelyset på hvordan vi skal forholde oss til kunstig intelligens ved UiT Norges arktiske universitet. 

Tid: Onsdag 22. Mars kl. 9.00 - 12.15 

Sted: Aud 1, Teorifagsbygget hus 1, Tromsø 

Seminaret blir også strømmet: Lenke til strømmingen finner du her  

Program: 

8:30 Kaffe og mingling
9:00 Velkommen ved Kathrine Tveiterås, Prorektor utdanning  

Musikkinnslag ved Gaute Barlindhaug 

Hva er kunstig intelligens? Muligheter og utfordringer ved Michael Kampfmeyer, førsteamanuensis og gruppeleder maskinlæring, Institutt for fysikk og teknologi 

Natural language processing applications in mental health ved Brita Elvevåg, professor, Institutt for klinisk medisin 

15 min Kaffepause

Digitale verktøy og kvalitet i kunnskapsproduksjon: Et perspektiv fra UH-bibliotek ved Torstein Låg, Førstebibliotekar ved Psykologi og jus biblioteket 

Kunstig intelligens; Kun verktøy for eksamensjuks eller pedagogisk hjelpemiddel? ved Robin Johansen, Utdanning- og forskningsansvarlig i studentparlamentet 

15 min Kaffepause 
11:05 Paneldebatt

Deltakere: 

  • Ida Friestad Pedersen, førsteamanuensis ved Instiutt for matematikk og statistikk 
  • John McNicol, prodekan for utdanning ved HSL-fakultetet 
  • Ánde Somby, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet 
  • Øystein Myrland, professor ved Handelshøyskolen
  • Robin Johansen, Utdanning- og forskningsansvarlig i studentparlamentet 
Ca 12:15 Takk for oppmøte og deltakelse! 

Konfransierer for dagen er Kine Mariedatter og Jørn Weines 

Spørsmål tas imot via Slido underveis, informasjon om hvordan blir gitt ved oppstart

Arrangør: Prorektor for utdanning med Avdeling for IT og Result

Når: 22.03.23 kl 09.00–12.15
Hvor: Aud 1, Teorifagsbygget hus 1
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Kontakt: Marte Karidatter Skadsem

Meld deg på her
Legg i kalender