Jan Håkon Rudolfsen

Disputas - Master i samfunnsøkonomi Jan Håkon Rudolfsen

Rudolfsen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: 

“Regional Variation in Utilisation of Healthcare Services - A study on hospital care in Norway”

Avhandlingen er tilgjengelig her

The doctoral thesis

Prøveforelesning holdes kl. 10.15 og kan strømmes her

Prøveforelesningen har følgende tittel: : “Surgical versus non-surgical therapy for low back pain: How do we determine the best strategy and when is variation across regions acceptable”?

Disputasen starter 12:15 og kan strømmes her

Auditoriet er åpent for publikum. Disputasen vil strømmes og et opptak vil være tilgjengelig i et døgn.

The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed, and a recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Regional variasjon i bruk av helsetjenester eksisterer for nesten alle behandlinger i alle land. Mens noe av variasjonen er et resultat av mer sykdom i noen regioner, er det antatt at store deler av den totale variasjonen skyldes årsaker ikke relatert til pasienters helse. Selv om fenomenet er kjent, er det er fortsatt mye ukjent om hvorfor de oppstår, hva konsekvensen er for pasienter og hvordan man skal fjerne den uønskede variasjonen.

I denne avhandlingen undersøkes derfor hvordan pasienter påvirkes av regional variasjon, hvorvidt vi kan lære noe ved å se på behandlingsrater for flere behandlinger samtidig, og det drøftes hvordan variasjonen kan reduseres. Ved å bruke unik data fra norske helse-, norske kliniske kvalitet- og administrative registre presenteres original forskning som kan brukes til å skape et bedre helsesystem.

Hovedveileder

Professor Jan Abel Olsen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet


Biveiledere

Professor Tore Solberg, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Professor Tor Ingebrigtsen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomité

Professor Karsten Vrangbæk, København universitet - 1. opponent.

 Førsteamanuensis Astrid Grasdal, Universitetet i Bergen - 2. opponent.

Professor Hans Olav Melberg, ISM, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

 

Disputasleder: Eva Stensland, Fag- og forskningssjef i SKDE, Førsteamanuensis ved ISM, UiT

 

Når: 28.02.23 kl 10.15–16.15
Hvor: Auditorium Cortex
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Andrea Jennerwein
Telefon: 77 64 58 72
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender