Workshop: Data cleaning/Datavask OpenRefine

Text in English below.

Kurs i datavask for deg som jobber med tabulære data. Lær å bruke OpenRefine for å rydde i regnearkene dine. Vi gir en innføring i nyttige funksjoner som umiddelbart kan anvendes i eget arbeid.

OpenRefine er et svært nyttig gratisverktøy for å få orden i rotete regneark. Programmet benytter et grafisk grensesnitt og krever ingen forkunnskaper.

I denne interaktive workshopen skal vi bl.a. se hvordan OpenRefine kan gi god oversikt over innholdet i store regneark, lære å rydde opp i variabler og feilinnføringer, transformere hele kolonner, og eksportere data til flere mulige format. Mer info om programvaren finnes her https://openrefine.org.

Kurset vil være interaktivt og benytte undervisningsmateriale og demo-datasett fra Data Carpentry kurs-katalogen. Dette materialet vil være tilgjengelig for egenstudier i ettertid.

Kurset vil holdes på Zoom og er estimert til å vare i 2,5 timer. Siden det er interaktivt så kan det hende vi går over tiden.

Undervisningsspråket vil være norsk eller engelsk avhengig av deltakernes behov. Påmelding innen 18.april.

Det er ikke nødvendig med noen forkunnskaper, men vi ønsker at dere møter til workshopen med programvaren installert på forhånd. Deltakere bør ha en datamaskin hvor de har administrative rettigheter (Mac, Linux eller Windows, ikke tablet eller Chromebook). Det vil bli sendt ut lenker og instruksjoner i uka før kurset. Om du har spørsmål eller trenger hjelp med programvaren, ta kontakt med aili.sarre@uit.no.

For en innføring i beste praksis for regneark, meld deg gjerne også på webinaret "Data Cleaning" (17.april).

-----------------------------------------------------------

Learn OpenRefine: A power tool for cleaning messy tabular data 

In this type-along workshop we will cover how to use OpenRefine to clean up messy data that is in tabular formats (such as spreadsheet or csv). We will teach usefull functions that immediately can be applied to your own data.

OpenRefine is a powerful free and open source tool for working with messy data. The application uses a graphical interphase and is easy to use without any former data cleaning experience.  The workshop covers how to clean up variables and data entries, transform whole columns, and export your data into a variety of formats. More information about the software can be found here: https://openrefine.org.

The event will be online, on Zoom, and is estimated to last 2.5 hours. As it is interactive we may run over time.

The language will be Norwegian or English depending on the participants. Please register before April 18th.

We ask that you meet with the software pre-installed. Participants should have a computer for which they have administrative rights (Mac, Linux or Windows, not tablet or Chromebook). Links and instructions will be sent out the week before the workshop. If you have questions or assistance with the software is needed, please contact aili.sarre@uit.no.

For an introduction to best practices for spreadsheets, consider also signing up for the webinar "Data Cleaning" on April 17th.

Når: 25.04.23 kl 12.00–14.30
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Aili Sarre
E-post: aili.sarre@uit.no
Åpne Zoom-møte
Meld meg på!
Legg i kalender