Bygg og anleggsdagene

21-22 mars , 2023 UiT-Narvik, Lodve Langes gate 2, Auitorium 2
Illustrasjons-/bannerbilde for Bygg og anleggsdagene
Foto: Vaclav Venkrbec

Modernisering og Rehabilitering – "Smart Arctic Building" og infrastruktur

Møteleder: Jørn Eldby

            

Dag 1:   Tema – Smarte bygg

Innleding 

09.00 – 09.10   Velkommen      Bjørn R. Sørensen, UiT Norges arktiske Universitet

09.10 – 09.40   Slå to fluer i en smekk - ombruk av byggematerialer    Petra Rüther, Sintef Community

09.40 – 10.10   Byggenæringen og det grønne skiftet     Trine Dyrstad Pettersen, BNL

10.10 – 10.40    NBBL gode eksempler som kan deles     Christian Fredrik Mathiesen, NBBL

10.40 – 11.00    Kaffe pause

Energi og varmekilder

11.00 – 11.20   Egenproduksjon av energi – Nordrøn Borettslag    Terje Tennås Nordrøn borettslag / Ketil Kristiansen OMTBBL

11.20 – 11.35   Smart Energistyring i bygg og industri    Kenneth Dallager, Eida Energy AS

11.35 – 12.05   Beboer opplevelser - innemiljø – undersøkelse og målinger fra Tøtta I og Tøtta II  Liguo Chen, Stutee Tamrakar UiT-Norges arktiske universitet

12.05 – 12.50  Lunch 

Hvordan rehabilitere for eldrebølgen 

12.50 – 13.10   Boligmeldingen 2030 – Lengre hjemme, hva kreves?    Kirstin Leiros, Atle Hornig, OMTBBL

13.10 – 13.30    Riktig samfunns og arealplanlegging for å møte eldrebølgen    Marianne Dobak Kvensjø, Narvik Kommune.

13.30 – 13.50   Trygg Hjemme    Kirstin Leiros, NABO / Trude Husjord, Per Kristian Løvås, Pinova AS

13.50 – 14.00   Kaffe

Smart Arctic Buildings

14.00 – 14.20   Effektive påbygg 3 + 3 med Tre    Prof Thomas Olofsson, Umeå Universitet

14.20 – 14.40   Nye materialer for isolering av bygg (PCM)  Lucrezia Ravasio, Norges Arktiske Universitet.

Utdanning

14.40 – 15.00    Utvikling av studietilbudet    Hugo Vanje Remlo, Jostein Starbo, UiT

15.00 – 15.20   Diskusjon – hva kan vi gjøre bedre    Utfordre studenter / Næringen

Studenttreff

15.20 - 17.00    Møte arena student / bedrift : Innledning i Plenum    2toms4

Stands I glassgata / Møterom tilgjengelig

 

Dag 2:     Tema – Bygg, industri, veg og anlegg

Møteleder: Hugo Remlo

Innledning

09.00 – 09.30    State of Nation Hvordan står det til ?    Arnt Marius Eriksen, Rådgivende Ingeniørers Forening

09.30 – 09.55    Utvikling av bærekraftig industri i nord, hva kreves av samfunnsutvikling    Håkon Hjelstuen, Aker Horizon

09.55 – 10.25  Energikommisjonens synspunkter – hvordan påvirker dette bygg herunder boligbygg  Bård Folke Fredriksen, NBBL (Medlem av Energikommisjonen)

10.25 – 10.45    Kaffe pause

Energi, Klima og Drift

10.45 – 11.10    Med jorda som varmekilde    Viggo Søderblom, Narvik Nye sykehus.

11.10 – 11.30    Hva må til for å sikre bedre fremkommelighet på veiene våre – Asset management   Tore Lysberg, Statens Vegvesen

11.30 – 12.00    Klima endring – Hva betyr det for bygg og rehabilitering    Prof. Antti Niemi, Oulu Universitet

1200 – 12.30    Tilstandskontroll av bruer    Bård Arntsen Sintef Narvik, Harpal Singh, UiT

12:30-12:40      Avslutning

12.40 – 13.30    Lunch

 Vel hjem !

 

 

 

Starter: 21.03.23 kl 09.00
Slutter: 22.03.23 kl 17.00
Hvor: Auditorium 2, Campus Narvik
Sted: Narvik
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Jørn Eldby
E-post: jorn.eldby@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender