Anita Carin Gudmundsen

Gudmundsen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

"Towards interprofessional patient care: Health profession students exploring interprofessional collaboration in group meetings in joint clinical placement"

Avhandlingen er tilgjengelig her!

The doctoral thesis!

 

Prøveforelesning starter kl. 10.15

Prøveforelesningen har følgende tittel: "Bruk av randomiserte kontrollerte studier i utdanningsforskning / Use of randomised controlled trials in educational research"

Prøveforelesningen strømmes her/ The trial lecure will be streamed!

Disputasen starter 12.15

Disputasen strømmes her / The defence will be streamed!

 

Auditoriet er åpent for publikum. Disputasen vil strømmes og et opptak vil være tilgjengelig i et døgn.

The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed, and a recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

This dissertation examines how students learned interprofessional work in patient care on their own during a joint practice period. It was an observational study. Audio recordings and notes from the observations and conversations with the students were analysed and then interpreted on the basis of socio-cultural learning theory.

The study shows that the students established an experimental partnership where they developed mutual engagement, a multi-professional knowledge base and multidimensional patient descriptions. This can be interpreted as moving towards interprofessional patient care. Knowledge about the students’ interaction can help us to understand more of what interprofessional learning is, which is unclear today, and in this way contribute to the development of interprofessional learning activities.

 

Hovedveileder

Professor Aud Uhlen Obstfelder, Senter for omsorgsforskning, Institutt for helsevitenskap, Gjøvik, NTNU

Biveiledere

Dosent/ forskningsgruppeleder Bente Norbye, institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Professor Madeleine Abrandt Dahlgren, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet

Bedømmelseskomité

Professor Susanne Lindqvist, University of East Anglia, Norwich Research Park - 1. opponent.

Professor Aslak Steinbekk, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU - 2. opponent.

Professor Gunn Pettersen, Institutt for helse og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

Disputasleder: Professor Nina Emaus, Institutt for helse og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

Når: 16.02.23 kl 10.15–15.15
Hvor: Aud. Cortex
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender