Minnediplomati Norge - Russland: Krigshistorie som utenrikspolitisk ressurs

I to foredrag belyses ulike sider ved minnediplomatiet mellom Norge og Russland, med fokus på aktører, symboler og motiver

Norge og Russland har tradisjon for å markere krigshistoriske hendelser sammen som går tilbake til den kalde krigen. Etter oppløsningen av Sovjetunionen investerte Norge aktivt i krigsminnemarkeringer sammen med Russland, som del av en prosess med å bygge bilaterale relasjoner overfor den nye nabostaten i øst. Gjennom det siste tiåret har vi sett tendenser til en minnediplomatisk offensiv fra russisk side, med eksport av russiskproduserte krigsmonumenter, seremonier og symboler til Norge, særlig i grenselandet i nord. 
 
Joakim Aalmen Markussen (AHR, UiT): Sovjetiske og russiske minnesmerker i Nord-Norge
 
Kari Aga Myklebost (AHR, UiT): Russisk-norske patriotiske minneturer i grenseland
 
Etter foredragene blir det tid til spørsmål og diskusjon.

Moderator: Bjarge Schwenke Fors, Leder ved Barentsinstituttet, UiT Norges arktiske universitet
 
 
 
Fra avdukingen av nytt russiskprodusert krigsmonument i Persfjord, Øst-Finnmark, juli 2018.
 
 
*******************************************
 
Joakim Aalmen Markussen er post.doc ved UiT Norges arktiske universitet knyttet til prosjektet Memory Politics of the North, 1993-2023 (NORMEMO). Han fikk sin PhD-grad ved UiT i 2020 på en avhandling om krigshistoriens livsløp i Norge.
 
Kari Aga Myklebost er professor i historie ved UiT Norges arktiske universitet og leder for NORMEMO-prosjektet.
 
For mer om NORMEMO, se Memory Politics of the North 1993–2023 | UiT (https://en.uit.no/project/normemo)
 
 
 
 
Når: 27.02.23 kl 18.00–20.00
Hvor: Grenselandmuseet
Sted: Tromsø, Kirkenes
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet, Ansatte
E-post: kari.myklebost@uit.no
Legg i kalender