Ny driftsplattform for Windows og innføring av Windows 11 på UiT ansattes personlige datamaskin / New management solution for Windows and introduction of Windows 11 on UiT employees' personal computer

Målgruppe: Ansatte
Opprettet: 02.02.23 14:22