Arktisk forening: Reindrift - en arktisk sivilisasjon

Arktisk forening inviterer til foredraget "Reindrift - en arktisk sivilisasjon?" med  doktor philos Svein Disch Mathiesen på Polarmuseet 8.februar kl.19.00.

 
Reindrifta er en arktisk næring med urgammel opprinnelse, som representerer bærekraftig utnyttelse av nordområdene, basert på kunnskap gjennom generasjoner. Global oppvarming skjer raskere i Arktis enn andre steder og får konsekvenser for reindrifta sirkumpolart. Hvordan kan reindrifta i Sibir, Mongolia og de samiske kjerneområdene tilpasse seg disse klimaendringene som i stadig større grad gjør seg gjeldende, og kan vi si at reindrifta er en arktisk sivilisasjon?
 
Svein Disch Mathiesen er doktor philos fra Universitet i Tromsø (UIT), Avdeling for Arktisk Biologi og Institutt for Medisinsk Biologi og har jobbet som reinforsker. I dag er han professor ved Samisk høgskole og International Centre for Reindeer Husbandry med arbeidsadresse i Kautokeino og på Framsenteret i Tromsø. Foredraget er basert på Mathiesens erfaringer fra reindrifta i det sirkumpolare nord fra 1990 og frem til idag. Fra 2007 - 2011 var Mathiesen prosjektleder for forskningsprosjektet EALAT Reindrift og klimaforandringer under det Internasjonale Polaråret (IPY).
 
Velkommen!
Når: 08.02.23 kl 19.00–21.00
Hvor: Polarmuseet
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Arktisk forening
Legg i kalender