Forskningsgruppa Fleksibel utdanning i nord (ILP) inviterer til fagseminar og lansering av boka Ávdnet – samiske tema i skole og utdanning

Didaktikk for mangfold: Samiske tema i skole og utdanning.  

Seminar 6. februar 2023 kl 14.00. Aud 1042 UiT campus Alta.

Forskningsgruppa Fleksibel utdanning i nord (ILP) inviterer til fagseminar og lansering av boka Ávdnet – samiske tema i skole og utdanning (Figenschou, Karlsen og Pedersen, red.)
 
Seminarprogram:

14.00:  Velkommen og innledning ved Gøril Figenschou, Helge Chr. Pedersen og Silje Solheim Karlsen.

14.15- 15.00: Presentasjoner/miniforedrag
Matematikkundervisning med utgangspunkt i sjøsamisk og kvensk tradisjonskunnskap v/Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen og Nora Marie Ollila Sandmo
Arbeid med sennagress. Samisk tradisjonell kunnskap i naturfag v/ Mona Kvivesen, Marianne Isaksen og Tove Aagnes Utsi.
Det samiske i en global kontekst: urfolksperspektiver i engelskfaget v/ Stefan Holander
Altasaken som døråpner til samisk tematikk i samfunnsfagsundervisningen v/ Helge Chr. Pedersen

15.00:  Innspill, diskusjon og avslutning.
 

Buresboahtin buohkaide! Velkommen til alle!

Hvordan skal jeg våge å jobbe med samiske tema i utdanningen? Hvordan kan samisk verdisyn overføres til arbeidet med inkludering og tilpasset opplæring? Kroppsøvingsfaget skal inkludere aktiviteter knyttet til samisk kultur, hvordan kan man gjøre det? Hvordan arbeide med matematikk, naturfag og mat og helse med utgangspunkt i samisk tradisjonskunnskap? Hva kan vi lære av å utforske et flerspråklig landskap, lese samisk litteratur - og hva er antidiskriminerende undervisning?
 
Dette, og mer til, er spørsmål som vi har forsøkt å besvare i boka Ávdnet – samiske tema i skole og utdanning. I samarbeid med lærerstudenter og lærere i regionen har lærerutdannere ved ILP UiT ønsket å utforske hvordan vi i skole og lærerutdanning kan arbeide med mangfold, urfolkstematikk og samisk historie, kultur og samfunn i et bredt spekter av skolefagene. Med teoretiske utgangspunkt gir boka didaktiske eksempler på hvordan lærere, lærerutdannere og lærerstudenter kan drive læringsarbeid knyttet til samiske tema på ulike læringsarenaer og i ulike fag. Ved å synliggjøre samiske temaer i skolens ulike fag, og ved å løfte fram betydningen av samiske temaer i seg selv og som inngangsport til læringsarbeid om sentrale tema som identitetsdanning, mangfold, demokratisk kompetanse og bærekraft, er dette forskningsarbeidet ikke bare et kunnskaps- og didaktisk prosjekt, men også et postkolonialt prosjekt og et forsøk på å indigenisere lærerutdanninga og også skoler.

 

 

 

Når: 06.02.23 kl 14.00–15.00
Hvor: Aud 1042 UiT campus Alta
Sted: Alta
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Julia Bobina
E-post: julia.bobina@uit.no
Legg i kalender