Samiske språkrettigheter – ivaretas de på en bærekraftig måte?

Illustrasjons-/bannerbilde for Samiske språkrettigheter – ivaretas de på en bærekraftig måte?
Øyvind Ravna

De samiske språkene er alle utsatte minoritetsspråk og flere av dem er allerede på "rødlista". Hvordan sikre at vi også i fremtiden har levende språk vil bli drøftet og debattert på seminaret, hvor det vil bli satt søkelys på Sametingets språkpolitikk og målsettinger for språkrettigheter, retten til barnehagetilbud på samisk, samt undervisning i og på samisk

Program

12:35: Velkommen v/ forskergruppeleder

12:40: Åpning: Om betydningen av samerettsforskningen ved UiT; dekan ved juridiske fakultet Tore Henriksen 

12:00: Sametingets politikk og målsetting for språk og språkrettigheter; sametingsråd (NSR) Mikkel Eskil Mikkelsen 

13:40: Pause /kaffe 15 minutter

13:55: Retten til barnehagetilbud på samisk; førsteamanuensis Hadi Lile, Høgskolen i Østfold 

14:35 Retten til undervisning i og på samisk, presentasjon av et fireårig doktorgradsprosjekt; stipendiat Magnhild Haugen, Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet 

15:05: Kort orientering om prosjektet «samisk som rettsspråk» (utgår). Kort pause

15:15: Paneldebatt – spørsmål fra salen

16:00: Slutt

 Gratis påmelding (til høyre) 

Når: 26.01.23 kl 12.15–16.00
Hvor: Universitetsbiblioteket UB 132 Auditorium
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Øyvind Ravna
Telefon: 776 46510 / 971 86706
E-post: oyvind.ravna@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender