Datavask og ryddige regneark

Evita Lill Bergstad

Datavask er en essensiell og tidkrevende del av statistisk analyse. Datavaskens formål er å klargjøre datasett og variabler for analyse, visualisering og/eller statistisk modellbygging. Man må sørge for at regnearkene er ryddige med gyldige verdier og håndterbare variabler. Denne forelesningen går gjennom beste praksis for organisering av regneark og grunnleggende tips for datavask. Formålet er å oppnå "tidy data" som vil gjøre nedstrøms analyse mer effektiv, gjøre dataene maskinlesbare, og bidra til å gjøre forskningen reproduserbar.

Webinaret vil gå gjennom typiske feil og gi konkrete eksempler på god praksis. Det vil bli anledning til å evaluere eksempeldata og tid til kommentarer, spørsmål og diskusjon.

Webinaret bygger på modulen “Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata” (se webinaroversikt her).

Det vil være tid til spørsmål, kommentarer og diskusjon.
Du kan på forhånd melde inn spørsmål du har lyst å diskutere under webinaret, via Padlet: https://padlet.com/UIT2021/RDM
For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

Webinaret holdes av Aili Sarre (UB) og Katie Smart (UB).

Velkommen!


Når: 13.02.23 kl 11.15–12.15
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Helene N. Andreassen
Telefon: 77645735
E-post: helene.n.andreassen@uit.no
Åpne Zoom-møte
Legg i kalender