Barn og unges medvirkning i offentlige tjenester: Hvilke utfordringer kan vi møte på og hvordan kan vi løse dem?

Illustrasjons-/bannerbilde for Barn og unges medvirkning i offentlige tjenester: Hvilke utfordringer kan vi møte på og hvordan kan vi løse dem?
Syda Productions/ Mostphotos

På dette webinaret vil vi se på hvilke utfordringer fagfolk kan møte på når de skal involvere barn og unge i saker som angår dem og komme med forslag til løsninger.

Alle er enige om at barn og unges rett til medvirkning i offentlige tjenester er et godt ideal. Likevel støter fagfolk ofte på utfordringer og dilemmaer når retten til medvirkning skal iverksettes i arbeidshverdagen. Dette webinaret tar for seg konkrete eksempler på utfordringer fagfolk kan støte på i ulike tjenester, og forslag til løsninger på slike utfordringer hentet fra forskning og praksisfelt. Vi vil se på filmklipp og modeller for refleksjon rundt barn og unges medvirkning som enkelt kan tas i bruk av den enkelte eller på arbeidsplassen etter webinaret.

Webinaret er gratis og passer for alle som arbeider med barn og unge, og som ønsker å få mer kunnskap om utfordringer og løsninger knyttet til iverksetting av barn og unges rett til medvirkning.
 

Foreleser: Anita Salamonsen, professor og redaktør for nettstedet involvert.no.

Når: 14.04.23 kl 10.00–11.00
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Anne Hartviksen
E-post: anne.hartviksen@uit.no

Påmelding Zoom
Legg i kalender