Jonas Linkas

Jonas Linkas disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Inflammation and Sleep as Risk Factors for Psychological Distress During Adolescence.
The influence of low-grade inflammation and sleep duration on psychological distress in girls and boys aged 15-18 years. The Fit Futures study”.

Avhandlingen er tilgjengelig her! / The doctoral thesis is available here!

 

Auditoriet er åpent for publikum, men vil også bli strømmet / The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed.
Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn. / A recording of the disputation will be available for 24 hours.        

Prøveforelesning over oppgitt emne starter kl. 09.15 / The trial lecture starts at 09.15
Tittel/Title:  "The good, the bad and the ugly of inflammation in the development and progression of mental disorders”
Prøveforelesningen strømmes her / The trial lecture will be streamed here

Disputasen starter kl. 11.15 / The defense starts at 11.15
Disputasen strømmes her / The defense will be streamed here

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen. 
Opponents ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to:
jill-marit.moholt@uit.no


Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen/ Summary of the thesis

Approximately 20% of Norwegian adolescents suffer from psychological distress, in form of symptoms of anxiety and depression. Psychological distress may develop into mental disorders. Therefore, it is important to prevent psychological distress in adolescents.

This thesis explored two risk factors for psychological distress, 1) Activity in the immune system (inflammation) and 2) short sleep duration. Data from Fit Futures, a study on Norwegian adolescents was used. Inflammation predicted higher levels of psychological distress two years later in boys. Boys that were physically active and/or had a low body fat percentage were seemingly protected against negative effects from inflammation on psychological distress. Increased sleep duration was associated with decreased levels of psychological distress in girls and boys.

The results correspond to findings in adults and indicate that inflammation and short sleep duration may be risk factors for psychological distress during adolescence.

 
Veiledere/ Supervisors:
Hovedveileder/Main supervisor:
Førsteamanuensis Tore Christoffersen, Idrettshøgskolen, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Biveiledere/supervisors:
Førsteamanuensis Gabor Csifcsak, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Førsteamanuensis Luai Awad Ahmed, Department of public health, De forente arabiske emirater.

Bedømmelseskomité/Defensecomitee:

Professor Paul Jarle Mork, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU – 1. opponent.
Professor Trine Karlsen, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord Universitet – 2. opponent.
Førsteamanuensis Ingvild Hersoug Nedberg, Institutt for helse og omsorgsfag Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet  – leder av komité.

Disputasleder/ Leader of defense:
Førsteamanuensis Jill-Marit Moholt, Institutt for helse og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet.

Når: 06.01.23 kl 09.15–15.00
Hvor: Auditorium Cortex, plan 7, MH Vest
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Andrea Jennerwein
Telefon: +47 77 64 58 72
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender