Mentorkonferansen UiT 2023

Illustrasjons-/bannerbilde for Mentorkonferansen UiT 2023

Vil du komme i gang med mentorordning på ditt studieprogram eller har dere hatt mentorordning en stund og ønsker å videreutvikle ordningen? Da er dette konferansen for deg. 

Vi ønsker at konferansen skal bidra til at flere utdanninger igangsetter og videreutvikler mentorordninger ved UiT. Ressursteam Førsteårsopplevelsen er arrangør. Ressurstemet er et trepartsamarbeid der ansatte på UiT, studenter og Norges arktiske studentsamskipnad jobber sammen og er en ressurs for inspirasjon og erfaringsdeling ved UiT med tema knyttet til Førsteårsopplevelsen.   

Målgrupper er utdanninger som vil komme i gang med mentorordninger på sitt studieprogram, institutt eller fakultet, og de som har erfaring med mentorordninger og ønsker å videreutvikle disse. Vitenskapelig, administrativt ansatte og studenter fra alle fakultet og campuser ønskes velkommen til å delta, særlig undervisere, studieprogramledere, studieveiledere, koordinatorer, studentmentorer og studentmentees. Norges arktiske studentsamkipnad er en viktig samarbeidspartner, og konferansen er særlig aktuell for studentrådgivninga og studentliv.  

Konferansen holdes i Tabletten og i Farmasikantina i Farmasibygget.

 

Program  

10.00-10.15 Mingling og kaffe 

10.15-10.25 Velkommen
Kathrine Tveiterås, Prorektor Utdanning, UiT Norges arktiske universitet

10.25-11.05 En student som har det bra, lærer bedre  
Bente Bjørkly Høiseth, avdelingsleder Studentrådgivinga, Norges arktiske studentsamskipnad                                  Rannveig Grøm Sæle, førsteamanuensis, institutt for psykologi , Det helsevitenskapelige fakultet, UiT   

11.05-11.20 Studentenes opplevelse av mentorordning
Michelle Yuan og Cecilie Backer, studentmentor, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT mfl.  

11.20-12.00 Hva må til for at mentorordninger skal fungere? 
- hvordan jobber vi med mentorordninger ved UiB og hva er suksessfaktorene? 
Mia Milde, rådgiver studieavdelingen, Universitetet i Bergen

12.00-12.45 Lunsj

12.45-13.15 Mentorordningens årshjul
- en oppskrift som setter mentorordninga i system. Det er overraskende enkelt! 
Robin Lien, rådgiver, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT

13.15-14.15 Diskusjoner og erfaringsdeling i Farmasikantina og rom F4 224 

14.15-14.30 Beinstrekk, vi går til Tabletten 

14.30-14.50 På hvilken måte er mentorordninger viktig for studiekvaliteten og hvorfor skal vitenskapelige ansatte involvere seg? 
John McNicol, Prodekan for utdanning, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT

14.50-15.00 Takk for i dag 
Ressursteam Førsteårsopplevelsen 

 

UiT har som mål at alle studenter skal være omfattet av ei mentorordning. Formålet med UiTs mentorordninger er at studenter inkluderes falig og sosialt i utdanningen, lærer å bli studenter og har en god førsteårsopplevelse. Når studenter inngår i en mentorordning legger utdanninger til rette for gode overganger for studentene på en systematisk måte. Mentorordninger er viktige fordi en god faglig og sosial tilhørighet skaper trygghet som grunnlag for studentene utvikling og læring.   

Når: 22.02.23 kl 10.00–15.00
Hvor: Tabletten og Farmasikantina Dersom du ikke får meldt deg på med feide, ta kontakt med Ingvild
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Ingvild Lorentzen
E-post: ingvild.lorentzen@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender