Line Tegner Stelander

Stelander disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: 

“Alcohol and aging: A longitudinal study of alcohol habits and health effects due to alcohol consumption in old adulthood”

 

Avhandlingen er tilgjengelig her! 
The doctoral thesis!

Prøveforelesning holdes kl. 9.15, og kan strømmes her/ Trial lecture will be streamed here.
Prøveforelesningen over oppgitt emne: «Langtidseffekter av alkohol på somatisk og psykisk helse»

Disputasen starter 11.15, og kan strømmes her/ The defence will be streamed here. 

Auditoriet er åpent for publikum. Disputasen vil strømmes og et opptak vil være tilgjengelig i et døgn.
The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed, and a recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Alcohol use is a leading risk factor for injuries, mortality and the burden of disease. Historically, alcohol consumption has been very modest in older adults. However, alcohol consumption varies significantly depending on factors such as age, social class, education, ethnicity, time period and geographical setting. The overall aim of this thesis was to investigate trends in alcohol consumption among older adults from the same geographical setting across 25 years, and any health effects due to alcohol consumption. The analyses used a longitudinal design with data from participants aged 60 years or older when attending in the Norwegian population based Tromsø Study. Alcohol consumption increased considerably from 1994 to 2016. The increase was greater among women than men, which indicate that women’s drinking patterns are approaching those of men. So far there is no definite evidence of increased mortality in the heaviest drinkers, as their balanced risk factors appear to be beneficial.

 

Hovedveileder
Førsteamanuensis Ole Kristian Grønli, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Biveiledere
Professor Anne Høye, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Professor Rolf Wynn, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. 

Bedømmelseskomité
Ph.d. Sverre Bergh, Forskningsenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet- 1. opponent. 
Førsteamanuensis Anna-Karin Danielsson, Karolinska Institutet- 2. opponent.
Professor Brita Elvevåg, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

Disputasleder: Professor Trond Flægstad, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

 

Når: 15.12.22 kl 11.15–16.00
Hvor: Auditorium Cortex
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Andrea Jennerwein
Telefon: 77645872
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender