Anne Mette Nygård

Anne Mette Nygaard disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Family care strategies in an unpredictable ICU environment ICU nurses’ and physicians’ interprofessional and individual strategies for critically ill ICU patients’ families – a qualitative study”

 

Avhandlingen er tilgjengelig her! 
The doctoral thesis!

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15 samme sted, og kan strømmes her

"Hvilken plass har kliniske retningslinjer eller guidelines for arbeidet med varig forbedring av kvaliteten i intensivbehandling?"

Disputasen starter 12.15 og, kan strømmes her.

Disputasen vil strømmes og et opptak vil være tilgjengelig i et døgn. 
The defense will still be streamed, and a recording of the disputation will be available for 24 hours.

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Critical illness not only disrupts the patient’s life, but also the lives of close family members. The family care provided in intensive care units (ICU) by nurses and physicians can reduce the family members’ burden and hereby improve the patient's outcome. Through fieldwork and interviews with nurses and physicians, we have investigated family care practices in four ICUs in Norway. We found that the quality of family care depends on nurses’ and physicians’ attitudes, behavior, and personal traits, but also on their interprofessional collaboration and communication. Even though ICUs are unpredictable by nature, it is possible to facilitate family care in the ICU by developing a family-friendly culture and environment. Here, the ICU management has a vital role to play in enhancing nurses’ and physicians’ individual and interprofessional family care strategies by developing evidence-based guidelines and promoting interprofessional dialogue and reflection.

 

Hovedveileder
Førsteamanuensis Ranveig Lind, Institutt for helse og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet og Forskningssykepleier/fagkonsulent OPIN-klinikken, UNN Universitetssykehuset Nord-Norge.

Biveiledere
Professor Berit Støre Brinchmann, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet og Nordlandsykehuset, Bodø.
Forskningsrådgiver/Ph.d. Hege Selnes Haugdahl, Helse Nord-Trøndelag HF og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Bedømmelseskomité
Professor Pia Dreyer, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, Universitetet i Bergen - 1. opponent.
Førsteamanuensis Lars Mathisen, Lovisenberg Diakonale høgskole- 2. opponent.
Førsteamanuensis Kari Milch Agledahl, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet, Finnmarkssykehuset – leder av komité.

Disputasleder: Førsteamanuensis Anne-Sofie Sand, Institutt for helse og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

Når: 13.12.22 kl 12.15–16.00
Hvor: Høgskolen i Østfold
Sted: Digitalt, Annet
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Guro Pedersen
Telefon: 776 46405
E-post: Guro.pedersen@uit.no
Legg i kalender