Erlend Bugge

Illustrasjons-/bannerbilde for Erlend Bugge

Bugge disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:  
“Some systemic markers of inflammation in older adults with psychiatric disorders”.

 

Avhandlingen er tilgjengelig her! 
The doctoral thesis!

Prøveforelesning holdes kl. 09.15, og strømmes her.
Prøveforelesningen over oppgitt emne:  
“Fra Whooleys 2-ledds spørreskjema til SCID-5 intervju; styrker og svakheter ved å bruke enkle kartleggingsverktøy versus kriteriebaserte diagnostiske intervjuer i diagnostikk av depresjon hos voksne og eldre.»

Disputasen starter 11.15 og strømmes her. 
Auditoriet er åpent for publikum. Disputasen vil strømmes og et opptak vil være tilgjengelig i et døgn.
The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed, and a recording of the disputation will be available for 24 hours.

 
Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen: 

Depresjon – en betent sak?

Betennelse er kroppens generelle respons på sykdom og skade. For eksempel svarer kroppen med betennelse når vi angripes av et virus eller får et spark på leggen. Ved en betennelse frigjøres betennelsesstoffer fra stedet hvor infeksjonen eller skaden er. Disse stoffene fungerer som kallesignaler for de hvite blodlegemene og gjør at blodgjennomstrømmingen øker, slik at kroppens forvar og reparasjon kommer i gang. 

For å finne ut om man har en betennelse i kroppen kan man undersøke mengden av betennelsesstoffer i blodet, som for eksempel CRP eller såkalte cytokiner. CRP produseres i leveren og cytokinene produseres av immuncellene.

Forskning har vist at det kan oppstå betennelse i kroppen også når vi rammes av en psykisk lidelse. Det man har forsket mest på er depresjon. Her viser forskningen at deprimerte personer har økte nivåer av betennelsesstoffer i blodet. Man har også funnet at mengden av betennelsesstoffer samsvarer med hvor deprimert man er, og hvilken prognose man har.
Det aller meste av forskningen på dette feltet er utført på yngre voksne. Eldre voksne, dvs.  personer som er 60-65 år eller eldre, er sjelden inkludert i forskningen. 

Forskningen vår fokusert spesielt på eldre. Vi har sett på om det er sammenheng mellom betennelsesstoffer og ulike psykiske lidelser, spesielt depresjon, hos personer som er 60 år og eldre. I denne forskningen inngår to studier av eldre pasienter innlagt ved en alderspsykiatrisk avdeling, og én befolkningsstudie (den syvende Tromsøundersøkelsen). 

Resultantene viser at det ikke er noen sikker sammenheng mellom psykisk lidelser og betennelse hos eldre. Det er særlig interessant at man ikke finner noen sammenheng mellom depresjon og betennelse hos eldre, noe som skiller seg fra tilsvarende forskning på yngre personer. En mulig grunn til dette er at immunsystemet til eldre oppfører seg annerledes enn hos yngre.

 

Hovedveileder
Førsteamanuensis Ole K. Grønli, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.


Biveiledere
Professor Rolf Wynn, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
 

Bedømmelseskomité
Dr. med. ph.d. Eivind Aakhus, Sykehuset Innlandet - 1. opponent.
Dr. med. ph.d. Per M. Johannson, Lund Universitet - 2. opponent.
Professor Brita Elvevåg, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

 

Disputasleder: Professor Sigrid Brækkan, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

Når: 02.12.22 kl 11.15–16.00
Hvor: MH2, Auditorium Cortex
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Andrea Jennerwein
Telefon: 776 45872
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender