Oslo Peace Days: Forsoning for framtida

Kommisjonsmedlem Anne Julie Semb deltar på Oslo Peace Days, og arrrangementet "Forsoning for framtida"

Forsoning for framtiden - Universitetet i Oslo (uio.no)

Hvilke virkninger ser vi av norske myndigheters politikk overfor samene, kvenene og norskfinnene i dag? Er det fortsatt spor av fornorskningen? Og trenger vi tiltak for en fortsatt forsoning?

En egen sannhets- og forsoningskommisjon ble i 2017 opprettet for å jobbe for en anerkjennelse av samer og kvener/norskfinners erfaringer i møtet med norske myndigheter. Kommisjonen, som består av 12 medlemmer skal, avgi sin rapport i 2023. Hvorfor er en slik kommisjon nødvendig?

Program

  • Sannhet og forsoning på norsk: Hvorfor trenger vi denne kommisjonen og hva skal den kartlegge? Ved Anne Julie Semb, kommisjonsmedlem, professor ved Institutt for statsvitenskap og dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.
  • Forskerblikk og personlig blikk på fornorskningen: Om flerspråklighet som ressurs. Ved Bente Ailin Svendsen, kommisjonsmedlem og professor ved Senter for flerspråklighet (MultiLing - Senter for Fremragende Forskning), Det humanistiske fakultet, UiO.
  • Ung, urban og samisk: Ressurser og utfordringer i dagens Norge. Navn på innleder kommer senere
  • Ung, urban og kven: Ressurser og utfordringer i dagens Norge. Navn på innleder kommer senere

Det åpnes for spørsmål fra salen.

Praktisk informasjon

Inngang

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Servering av kaffe og bakverk. Velkommen!

Sted

Arrangementet holdes i Domus Bibliotheca, UiOs nye arena for dialog og formidling. Hvis du trenger heis eller annen tilrettelegging ved besøk, kontakt oss på db-sentrum@admin.uio.no.

Når: 07.12.22 kl 18.00–20.00
Hvor: Oslo, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47
Sted: Annet
Målgruppe: Gjester / eksterne
Kontakt: Inger Elin Utsi
E-post: inger.e.utsi@uit.no
Legg i kalender