Oslo Peace Days: Forsoning for framtida

Kommisjonsmedlem Anne Julie Semb deltar på Oslo Peace Days, og arrrangementet "Forsoning for framtida"

Forsoning for framtiden - Universitetet i Oslo (uio.no)

Hvilke virkninger ser vi av norske myndigheters politikk overfor samene, kvenene og norskfinnene i dag? Er det fortsatt spor av fornorskningen? Og trenger vi tiltak for en fortsatt forsoning?

En egen sannhets- og forsoningskommisjon ble i 2018 opprettet for å jobbe for en anerkjennelse av samer og kvener/norskfinners erfaringer i møtet med norske myndigheter. Kommisjonen, som består av 12 medlemmer skal, avgi sin rapport i 2023. Hvorfor er en slik kommisjon nødvendig?

Program

  • Sannhet og forsoning på norsk: Hvorfor trenger vi denne kommisjonen og hva skal den kartlegge? Ved Anne Julie Semb, kommisjonsmedlem, professor ved Institutt for statsvitenskap og dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.
  • Forskerblikk og personlig blikk på fornorskningen: Om flerspråklighet som ressurs. Ved Bente Ailin Svendsen, kommisjonsmedlem og professor ved Senter for flerspråklighet (MultiLing - Senter for Fremragende Forskning), Det humanistiske fakultet, UiO.
  • Ung, urban og samisk: Ressurser og utfordringer i dagens Norge. Ved Aina Aslaksen, student, nestleder i Sametinget ungdomspolitiske utvalg og leder i SiOs studentforening Saemien studeenth Oslovisnie (SSO)/ Samiske studenter i Oslo. 
  • Ung, urban og kven: Ressurser og utfordringer i dagens Norge. Ved Elisabeth Seppola Simonsen, student og representant for Kvääninuoret-kvensk ungdomsorganisasjon.

Det åpnes for spørsmål fra salen.

Praktisk informasjon

Inngang

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Servering av kaffe og bakverk. Velkommen!

Påmelding til forsoning for framtiden - Nettskjema

Sted

Arrangementet holdes i Domus Bibliotheca, UiOs nye arena for dialog og formidling. Hvis du trenger heis eller annen tilrettelegging ved besøk, kontakt oss på db-sentrum@admin.uio.no.

Når: 07.12.22 kl 18.00–20.00
Hvor: Oslo, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47
Sted: Annet
Målgruppe: Gjester / eksterne
Kontakt: Inger Elin Utsi
E-post: inger.e.utsi@uit.no
Legg i kalender