”Når alle blir pasienter. Overdiagnostikk og bærekraft i helsevesenet”

Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE) ved ISM har tatt initiativ til et tverrfaglig, nasjonalt forskningsnettverk om overdiagnostikk, kloke valg og bærekraft i helsevesenet. Som kick-off inviterer vi alle interesserte til et symposium om disse temaene. Programmet består av korte innlegg, fulgt av spørsmål og diskusjon. Velkommen!

 

Program:

10:30- 10:35

Velkommen og presentasjon av programmet. May-Lill Johansen og John Brandt Brodersen

10:35 – 11:30  Tema: Overdiagnostikk

”Overdiagnostikk: hva det er – og ikke er” John Brandt Brodersen

”Drivkrefter, mekanismer, motiver og årsaker til overdiagnostikk” Alexandra Brandt Ryborg Jønsson

”Hvordan kan kvalitativ forskning bidra til bedre kunnskap om overdiagnostikk” John-Arne Skolbekken

 11:20 – 11:30 Pause

 11.30 – 12.30: Tema: Samvalg, kloke valg og bærekraft

 “Er samvalg mulig ved screening?” Mette Kalager

«Kan medisinsk overaktivitet bekjempes med NNT?» Peder Halvorsen

”Hvordan kan vi tenke om av-medikalisering? ” Eriksen Thor Eirik

”Bærekraft på fastlegekontoret» Bente Prytz Mjølstad, Linn Okkenhaug Getz og Stefan Hjorleifsson

Når: 29.11.22 kl 10.30–12.30
Hvor: Aud. 8 (rom U7.117) i 7. etg på MH1
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: May-Lill Johansen
Telefon: 922 89267
E-post: may-lill.johansen@uit.no
Legg i kalender