Cato Kjærvik

Kjærvik disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Hip fractures in Norway – Inequity in treatment and outcomes”

Avhandlingen er tilgjengelig her! / The doctoral thesis is available here!


Auditoriet er åpent for publikum, men vil også bli strømmet her/ The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed.
Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn. / A recording of the disputation will be available for 24 hours.

Prøveforelesning over oppgitt emne starter kl. 10.15 / The trial lecture starts at 10.15
Tittel/Title:  «Mulige studiedesign for å undersøke behandlingsutfall ved hoftebrudd: styrker og begrensninger»
Prøveforelesningen strømmes her / The trial lecture will be streamed here

Disputasen starter kl. 12.15 / The defense starts at 12.15
Disputasen strømmes her / The defense will be streamed here


De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen. 
Opponents ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to:
hanne.bjornstad@uit.no


Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen/ Summary of the thesis

Hip fractures is a common injury in Norway, every hour an individual suffers from a hip fracture. The aim of this research project was to explore whether patients received equal care in Norway, and potential consequences of inequity.

      The project was based on register data from the National Hip Fracture Register linked with data from the Norwegian Patient Registry and Statistics Norway.

      The study showed a significant variation between Norwegian hospitals regarding adherence to evidence-based guidelines for treatment of hip fractures. The main proportion of non-adherence was related to prolonged waiting time and the use of an uncemented prosthetic implants, with increased mortality and reoperations as consequence for the patients. The longest waiting time was observed for patients with high comorbidity, and in hospitals with high patient volumes. Hip fracture patients had a 3-fold increase in mortality the first year after injury, and over 2-fold increase for up to six years.Veiledere/ Supervisors:
Hovedveileder/Main supervisor:
Professor Barthold Vonen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Biveiledere/supervisors:
Førsteamanuensis Eva Stenland, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Professor emeritus Odd Søreide.

Bedømmelseskomité/Defensecomitee:
Adjunkt professor Margareta Hedström, Karolinska Institutet – 1. opponent.
Seniorforsker Kristin Holvik, Folkehelseinstituttet – 2. opponent.
Professor Stig Norderval, Institutt for klinisk medisin Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet & Gatrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge – leder av komité.


Disputasleder/ Leader of defense:
Professor Universitetslektor og avdelingsoverlege Hanne Bjørnstad, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet & Nordlandsykehuset HF.

Når: 11.11.22 kl 10.15–16.00
Hvor: Nordlandssykehuset Vesterålen
Sted: Annet
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Guro Pedersen
Telefon: +4777646405
E-post: guro.pedersen@uit.no
Legg i kalender