Helle Jørgensen

Jørgensen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“The impact of socioeconomic status on the risk and prognosis of venous thromboembolism”

Avhandlingen er tilgjengelig her!

The doctoral thesis!

Prøveforelesning og disputas strømmes her!

 

Prøveforelesningen starter kl 09.15.

Prøveforelesningen vil ha følgende tittel: “Socioeconomic disparities in cancer incidence and prognosis in Western countries”

Prøveforelesning strømmes her!

 

Disputasen starter 11.15.

Disputas strømmes her!

 

Auditoriet er åpent for publikum, men disputasen vil også bli strømmet.

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.

The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed (see links above)

Recordings of the trial lecture and the defense will be available for 24 hours.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Venous thromboembolism (VTE) is a prevalent and multifactorial disease with long-term complications that negatively affect physical functioning and quality of life. Socioeconomic status (SES) is known to affect the risk and prognosis of health and health behavioral outcomes. In this thesis, we used data collected from 1995 through 2016 from Danish national registries to investigate socioeconomic and psychosocial risk factors for and outcomes of VTE. We found that low SES increases the risk of VTE, that individuals with VTE, particularly those with low SES, are at increased risk of disability pension, and that VTE increases the risk of subsequent depression.

Our findings provide an improved understanding of the psychosocial impact of VTE, and they can form the basis for health recommendations and novel strategies to identify high-risk groups that would benefit from programs for prevention, follow-up, or treatment after a VTE.

Hovedveileder

Professor John-Bjarne Hansen, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet

Biveiledere

Professor Sigrid Brækkan, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet

Professor Henrik Toft Sørensen, Afdeling for klinisk epidemiologi, Aarhus universitet og Aarhus universitetshospital

Bedømmelseskomité

Professor Simon Noble, University of hospital Wales, Cardiff University – 1. opponent

Førsteamanuensis Christina C. Dahm, Institut for Folkesundhed- Epidemiologi, Aarhus Universitet – 2. opponent

Professor Anne Høye, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

Disputasleder: Førsteamanuensis Gro Eilertsen, UiT Norges arktiske universitet

Når: 04.11.22 kl 09.15–15.15
Hvor: Aud Cortex
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andre Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender