Prøveforelesning: Master i filosofi Vegard Stensen, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Master i filosofi Vegard Stensen holder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde filosofi. 

 

Tittel på prøveforelesningen: 

«What (if anything) is ideal theory good for?»

 

Følg prøveforelesning og disputas via Panopto

 

Bedømmelseskomité:

Førsteopponent: professor Arto Laitinen, Tampere University. 

Andreopponent: professor Cathrine Holst, Universitetet i Oslo. 

Leder av komiteen: professor Attila Tanyi, UiT Norges arktiske universitet. 

 

Leder av disputas: 

Instituttleder Tor Ivar Hanstad, UiT Norges arktiske universitet. 

 

Tittel på avhandlingen:

On the place of self-respect and self-esteem in the justification of a theory of social justice.

 

Disputas finner sted samme dag samme sted kl. 11:15

 

 

Når: 07. oktober 2022 kl. 10.15–11.00
Hvor: SV- og HUM-bygget Aud. E 0101
Studiested: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Herbjørg Anie Hansen
E-post: herbjorg.kristiansen@uit.no
Legg i kalender